Symposium en workshop 'Genetica voor de fokkerij'

Ieder jaar organiseert het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland een symposium en workshop over genetica voor de fokkerij.

Hierin worden fokkers geïnformeerd over de mogelijkheden om een effectief fokbeleid vorm te geven. Voor meer informatie over het symposium en de workshop zie onze website voor patiënteigenaren.