Dr. I. (Ina) Vollmer

Dr. I. (Ina) Vollmer

Universitair docent
Inorganic Chemistry and Catalysis
06 51 021 002
i.vollmer@uu.nl

“Huidige plastic recyclingtechnieken leveren kwalitatief mindere producten op. Daarom werk ik aan nieuwe manieren van chemische recycling.”

Onderzoeksfocus: chemische recycling, upcyclen, mechanocatalyse

Ina Vollmer is als onderzoeker verbonden aan de Inorganic Chemistry and Catalysis onderzoeksgroep van de Universiteit Utrecht en aan het consortium ARC-CBBC en het Institute for Sustainable and Circular Chemistry. Ze richt zich op de ontwikkeling van reclyclingsroutes van plastic. In Europa wordt slechts 45 procent van al het plastic afval teruggewonnen en wordt nog een veel kleiner deel gerecycled. We moeten de recyclingcapaciteiten vergroten.


Ina Vollmer onderzoekt verschillende methodes van chemische recycling, waarbij de polymeerketens worden afgebroken tot bouwstenen, zoals monomeren. Met een katalysator en het gebruik maken van mechanische krachten kan Ina Vollmer de temperatuur die nodig is voor het recyclingsproces verlagen en de productkwaliteit verhogen. Dit kan interessante materialen opleveren voor de raffinage-industrie, waardoor het gebruik van ruwe olie afneemt en plastic afval niet meer in de oceaan of zelfs in het menselijk lichaam terechtkomt. Hiermee levert Ina Vollmer’s onderzoek een bijdrage aan het verkleinen van de plastic afvalberg.

Interessegebieden:

  • Chemisch recycling
  • Upcycling
  • Mechano-katalyse