Balans werk en privé

Twee UU-medewerkers in gesprek

Bij de Universiteit Utrecht kan je jouw werk zo inrichten dat er een passend evenwicht ontstaat tussen werk en privé, zowel in voltijd als deeltijd. Daarnaast zijn er diverse gunstige verlofregelingen. 

Flexibele werkduur

Een fulltime aanstelling volgens de cao Nederlandse Universiteiten houdt in dat je wekelijks gemiddeld 38 uur werkt. Daarbij hoort een verloftegoed van 232 uur per jaar. Je kunt er ook voor kiezen om 40 uur te werken bij fulltime, dan beschik je op jaarbasis over 96 uur verlof meer. Kies je er voor om 36 uur te werken bij voltijd, dan lever je 96 uur van het basisverlof per jaar in. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend. Kortom: mogelijkheden genoeg om werk en privé in een passend evenwicht te brengen.

De Universiteit Utrecht kent diverse verlofregelingen, waaronder:

Informatie voor medewerkers Universiteit Utrecht

Medewerkers van de universiteit vinden vinden meer informatie over verlofregelingen op de intranetpagina HR: Weten & zelf regelen (inlog vereist).