Balans werk en privé

Twee UU-medewerkers in gesprek

Bij de Universiteit Utrecht kan je jouw werk zo inrichten dat er een passend evenwicht ontstaat tussen werk en privé, zowel in voltijd als deeltijd. Daarnaast zijn er diverse gunstige verlofregelingen. 

Flexibele werkduur

Een fulltime aanstelling volgens de cao Nederlandse Universiteiten houdt in dat je wekelijks gemiddeld 38 uur werkt. Daarbij hoort een verloftegoed van 232 uur per jaar. Je kunt er ook voor kiezen om 40 uur te werken bij fulltime, dan beschik je op jaarbasis over 96 uur verlof meer. Kies je er voor om 36 uur te werken bij voltijd, dan lever je 96 uur van het basisverlof per jaar in. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend. Kortom: mogelijkheden genoeg om werk en privé in een passend evenwicht te brengen.

De Universiteit Utrecht kent diverse verlofregelingen, waaronder:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Je hebt in totaal recht op 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Vier tot zes weken van het verlof zijn bestemd voor het zwangerschapsverlof. De datum van de ingang van het zwangerschapsverlof is afhankelijk van de vermoedelijke bevallingsdatum. Je kunt vanaf zes weken van tevoren zwangerschapsverlof opnemen. Het bevallingsverlof duurt ten minste tien weken. Hoelang de verlofperiode feitelijk duurt, hangt af van de datum waarop de baby wordt geboren.

Ouderschapsverlof

Naast zwangerschaps- en bevallingsverlof bestaat ook nog het recht op ouderschapsverlof: dat neem je op vóór je kind acht jaar is. Het recht op ouderschapsverlof bestaat uit 13 weken gedeeltelijk (62,5%) doorbetaald verlof en 13 weken onbetaald verlof.

Geboorteverlof als je partner bevalt

Als partner heb je ook recht op verlof. Het gaat hierbij om de volgende soorten verlof:

  • Bevallingsverlof
    Je hebt recht op het aantal dagen dat nodig is ten tijde van de bevalling.
  • Geboorteverlof partner
    Je hebt naast het bevallingsverlof recht op geboorteverlof. Dit staat gelijk aan het aantal uren dat je in een week werkt. Werk je bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heb je recht op 32 uur geboorteverlof. Dit geboorteverlof kan worden opgenomen in de eerste 4 weken vanaf de eerste dag na de bevalling. Tijdens het geboorteverlof wordt het salaris doorbetaald. Je kunt het geboorteverlof aaneengesloten opnemen of het verlof spreiden.
  • Onbetaald ouderschapsverlof
    Je mag drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Deze drie dagen worden in mindering gebracht als je later ouderschapsverlof opneemt.
Zorgverlof

Medewerkers met een ernstig zieke partner, ouders of kinderen die thuisverpleging en/of verzorging nodig hebben, kunnen zorgverlof krijgen, waarvan in ieder geval twee werkweken per 12 maanden gedeeltelijk worden doorbetaald.

Betaald verlof voor langere duur

Je kan via deelname aan de verlofspaarregeling sparen voor (gedeeltelijk) doorbetaald verlof (sabbatical) voor langere duur.

Medewerkers Universiteit Utrecht

Medewerkers van de universiteit vinden vinden meer informatie over verlofregelingen op de intranetpagina Praktische zaken, thema Werktijden en verlof (inlog vereist).