Dyscalculie en dyslexie

Dyscalculie (rekenproblemen) en dyslexie zijn leerproblemen die gepaard kunnen gaan met problemen als faalangst, ADHD of stoornissen in het autistisch spectrum. De combinatie van deze problemen maakt het vinden van een juiste aanpak van de leerproblemen vaak ingewikkeld. 

Medewerkers van het Ambulatorium proberen te achterhalen wat de factoren zijn die het leren rekenen en lezen in de weg staan. Daarna wordt  kinderen de optimale begeleiding aangeboden, zowel binnen als buiten school. Speciaal voor kinderen die willen leren omgaan met hun dyslexie bieden we de behandeling Dyslexie de baas en voor kinderen die willen leren omgaan met hun dyscalculie Wegwijs in dyscalculie aan.