USBO Advies

USBO Advies werkt met opdrachtgevers intensief samen aan oplossingen voor complexe vraagstukken in het publieke domein. Kenmerkend voor de aanpak van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een combinatie van bestuurs- en organisatiewetenschappelijke inzichten, maatschappelijke betrokkenheid, praktische toepasbaarheid en grote toegankelijkheid. In onderzoek en onderwijs worden de specifieke kernthema’s verantwoording, professionaliteit, ‘public service performance’, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap verknoopt met sectoren, zoals onderwijs, zorg, overheid, internationale gouvernementele organisaties, veiligheid, financiële dienstverlening, sport en cultuur.

Hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek

Op deze gebieden verzorgen wij vanuit USBO Advies hoogwaardig organisatieadvies en toegepast academisch onderzoek, in samenwerking met opdrachtgevers en partners. USBO Advies heeft ruime ervaring met opdrachten voor organisaties in het publieke domein zoals ministeries, gemeenten, semi-overheid en geprivatiseerde instellingen, profit en non-profit organisaties. De sectoren onderwijs, veiligheid, sport, cultuur en zorg zijn hierin in het bijzonder vertegenwoordigd. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:  verandertrajecten voor organisaties, evaluaties van beleid, begeleiding van professionalisering, leiderschapsprogramma’s op maat, training & coaching, interim-management en meer.

USBO Advies is sterk in de aanpak van complexe vraagstukken. Door de innige samenhang met het hoogwaardige onderzoek van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap staat USBO Advies voor gedegen, betrouwbaar en innovatief onderzoek. Onze adviseurs zijn vertrouwd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en dankzij hun ruime praktijkervaring tegelijkertijd in staat om tot concrete, haalbare oplossingen te komen.

Interactie en interdisciplinariteit

In de samenwerking met de opdrachtgever besteden we nadrukkelijk aandacht aan de context en het formuleren van de opdracht. Ook de keuze voor de te hanteren onderzoeksmethodiek vindt plaats in nauw overleg. Bij de inzet van specifieke methoden is het behouden en creëren van draagvlak onder de betrokkenen in de organisatie een van de belangrijke uitgangspunten. Er is ook ruime aandacht voor de (inter)menselijke aspecten van werkprocessen zonder daarbij het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. Ten slotte: USBO Advies benadert ieder vraagstuk interdisciplinair, dus zowel vanuit een bestuurs- als een organisatiewetenschappelijk perspectief. Dat leidt vaak tot verhelderende inzichten.

Meer informatie