Organisatie

Bestuur

De faculteit Bètawetenschappen wordt geleid door de decaan. Tot het bestuursteam behoren verder de vice-decanen, de faculteitsdirecteur en een studentlid.

De medezeggenschap van de faculteit ligt bij de faculteitsraad.

Ondersteunende afdelingen

De bedrijfsvoering ondersteunt de faculteit bij het uitvoeren van de verzorging van academisch onderwijs en het verrichten van onderzoek.

Departementen

De faculteit Bètawetenschappen bestaat uit zes departementen:

Onderzoeksinstituten

De verschillende onderzoeksinstituten binnen de faculteit Bètawetenschappen doen onderzoek binnen een van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht.

Schools

De uitvoering van het onderwijs is ondergebracht in verschillende schools:

Organogram faculteit Bètawetenschappen