15 september 2018

Anja Volk wint Westerdijk Award

Anja Volk Westerdijk Award
Isabel Arends (left) and Anja Volk

Op dinsdag 4 september heeft de decaan officieel het academische jaar aan de faculteit Bètawetenschappen geopend. Tijdens de ceremonie heeft de diversiteitscommissie tevens de winnaar van de Westerdijk Award 2018 bekendgemaakt: Anja Volk, universitair docent Informatica.

Passie

“Anja Volk werd door vier verschillende mensen genomineerd”, vertelt de diversiteitscommissie. “Ze wordt gewaardeerd vanwege haar passie voor diversiteit en inclusie. Deze onderwerpen zijn voor haar dagelijkse kost. Volk is onder meer initiatiefnemer van het ‘Women in Information and Computing Science Network’ (WICS). Dit netwerk werd opgericht in 2017 en heeft als doelstelling meer diversiteit en inclusie binnen het departement Informatica.”

Discussie rondom leiderschap

“De winnaar is ook aanjager van de discussie rondom leiderschap binnen het departement”, gaat de commissie verder. “Die discussie leidde ertoe dat een groot deel van de medewerkers behoefte had aan meer divers leiderschap. Deze wens werd vertaald naar een advies aan het bestuur van het departement, waarin Volk opnieuw een belangrijke rol vervulde. Dit advies zorgde er mede voor dat er onlangs een aanzienlijk aantal vrouwelijke hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten werd aangenomen. Tot slot is Volk initiatiefnemer van ‘International Women in Music Information Retrieval’ (WIMIR).”

Westerdijk Award

De Westerdijk Award wordt toegekend aan medewerkers die zich hebben ingezet om een meer diverse organisatie te realiseren. Zij worden genomineerd door hun collega’s. De diversiteitscommissie bepaalt uiteindelijk wie de winnaar is.   

Johanna Westerdijk was de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Op 10 februari 1917 werd zij benoemd tot hoogleraar Fytopathologie aan de Universiteit Utrecht.