Minors

Als onderdeel van hun bacheloropleiding kunnen studenten een minor volgen. De Minorsite biedt een compleet overzicht van minors aan de Universiteit Utrecht inclusief de minors van de faculteit Bètawetenschappen.

Wat is een minor? 

Een minor is een samenhangend pakket van tenminste vier keuzevakken over een bepaald onderwerp. Met een minor kunnen studenten de profileringsruimte, 25 procent van de bacheloropleiding, invullen. 

De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 minors aan waaruit je vrij mag kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdens je bacheloropleiding scheikunde een minor Italiaans te doen.

Bètaminors: verdiepend of thematisch

De faculteit Bètawetenschappen biedt verdiepende en thematische minors. Een verdiepende minor verdiept je kennis van de bacheloropleiding die je volgt en heeft meestal een relatie met een masterprogramma. Zo is het een goede voorbereiding op je masterfase. 

Een thematische minor verbreedt je kennis en heeft vaak een innovatief karakter. Aan deze minors werken meerdere bètaopleidingen mee. 

Het aanmelden en inschrijven voor een minor bestaat uit het inschrijven voor de cursussen die behoren tot de minor van je keuze. Studenten die aan de Universiteit Utrecht studeren kunnen zich voor keuzevakken inschrijven via Osiris online.