Insectenweide & bijenhotel

Bijenhotel

Direct naast de Ontdektuin ligt een gebiedje waar we de omstandigheden zo gunstig mogelijk hebben gemaakt voor allerlei kleine diertjes zoals kikkers, libellen, vlinders en bijen. Er staan veel nectarplanten en er zijn goede nestgelegenheden voor solitaire bijen, die hun eitjes in hout of in rietstengels leggen. In het voorjaar is het leuk te zien hoe ze ijverig de rietstengels en gaten in het hout dichtmetselen nadat ze er een eitje in hebben gelegd. 

Behalve nestgelegenheid voor solitaire bijen, hebben we ook een aantal bijenkasten voor honingbijen staan. De honing wordt in de winkel verkocht, als ie niet op is tenminste!

Achterin is ook een broedhoop voor ringslangen te vinden. We weten dat die wordt gebruikt omdat we regelmatig lege eischalen aantreffen en er soms ook jonge slangetjes worden gezien. Overigens hoef je niet bang te zijn voor deze inheemse slangen, ze zijn niet giftig en zeer schuw.

Bestuiving door insecten

Bijna al die plantensoorten (kunnen) bloeien en veel daarvan zijn voor hun bestuiving aangewezen op insecten. In dit artikel ‘zoemen’ we in op deze essentiële plant-insectrelaties.

Ook jij kan bij dit bloemenbal aanwezig zijn.

Diertjesborder naast Ontdektuin