Samenwerking

Nationale en internationale samenwerking

De Utrechtse tuinen werken op veel vlakken samen met andere botanische tuinen en musea, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.

Samenwerking binnen Nederland

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) is een samenwerkingsverband van Nederlandse Botanische Tuinen dat zich bezighoudt met educatie en publieksgerichte activiteiten. De Utrechtse Botanische Tuinen zijn een geregistreerd museum en zijn aangesloten bij de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Museumvereniging.

Fort Hoofddijk (officieel: Werk aan de Hoofddijk) is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wij werken met andere forten en versterkingen binnen de linie samen in de Stichting Stelling van Utrecht.

Internationale samenwerking

Internationaal werken wij samen met een aantal geregistreerde botanische tuinen waarmee onder meer op grote schaal zaden en andere plantmaterialen worden uitgewisseld. 

Daarnaast zijn de tuinen aangesloten bij Botanic Gardens Conservation International, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het behoud van bedreigde plantensoorten.