Collectiebeheer

Het Alpinekasje bij de Rotstuin voor de meest kwestbare planten

De Botanische Tuinen Utrecht zijn een museale organisatie, al bestaan onze collecties niet uit schilderijen of archeologische voorwerpen, maar uit levende planten. Het beheer van een dergelijke levende collectie vraagt een heel andere aanpak dan van een collectie levenloze objecten en stelt de collectiebeheerders voor andersoortige problemen en uitdagingen.

Net als musea hebben de Tuinen meerdere functies en zijn de collecties niet alleen bedoeld voor het publiek, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en behoud van soorten.

Specialisaties

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw hebben de Nederlandse botanische tuinen onderling afspraken gemaakt om te zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding van collecties over de verschillende tuinen. Door deze afspraken is in de Nederlandse tuinen een groot scala aan plantensoorten, -geslachten en -families te vinden, evenals specialisaties in bijvoorbeeld nutsgewassen, rotsplanten of Zuid-Amerikaanse flora.
De Botanische Tuinen Utrecht zijn, met 14 goedgekeurde deelcollecties, één van de grootste deelnemers aan deze overkoepelende Nederlandse Plantencollectie.

Hans Persoon (j.g.m.persoon@uu.nl) is verantwoordelijk voor de collecties in de Evolutietuin en de Ontdektuin. De verantwoordelijke collectiebeheerder voor de Rotstuin en de (sub)tropische collecties is Eric Gouda (e.j.gouda@uu.nl).

Voor uitgebreide informatie over de specialisaties van de Nederlandse tuinen kunt u terecht op de site van de Nederlandse vereniging van Botanische Tuinen (NVBT).

Hans Persoon heeft samen met Bert van den Wollenberg van de TU Delft een handboek geschreven voor collectiebeheer. Dit handboek is hier te downloaden.

Database

De collectiedatabase Atlantis Botanic Gardens van de Botanische Tuinen bevat een grote hoeveelheid gegevens over de planten in onze tuin, waar ze vandaan komen, wanneer ze hier gekomen zijn en op welke locatie ze te vinden zijn. Vaak staan er ook foto's bij en soms worden extra achtergrondverhalen gegeven. Niet alleen de Utrechtse gegevens staan in deze database, maar ook o.a. die van de Hortus Amsterdam, de Botanische Tuin Delft, Blijdorp Rotterdam, Burgers' Bush Arnhem en de Historische Tuin Aalsmeer.
Omdat deze database primair bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek en ook door internationale onderzoekers geraadpleegd wordt, is de tekst geheel in het Engels. Niet alle gegevens zijn zonder meer toegankelijk, maar u kunt wel via de database kijken of een bepaalde plant in één van de aangesloten tuinen aanwezig is.

Hier treft u de interface voor de database aan.