Vogelhut

Het deel van de tuin langs de buitenzijde van de fortgracht bestaat deels uit een min of meer natuurlijke heemtuin, waar inheemse planten uit het Kromme Rijngebied overheersen. Er worden geen soorten aangeplant en het beheer is erop gericht de grond zo arm mogelijk te houden door het terrein halfjaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor ontstaat een natuurlijk, bijna wild terrein. Deze heemtuin ligt in het verlengde van de Evolutietuin en biedt een doorgang naar de Ontdektuin.

Dit is een ideaal plekje voor onze Vogelhut. Hier kun je niet alleen vogels bespieden zonder dat ze jou zien, je kunt er ook van alles over vogels leren en het Vogelspel spelen waarbij je vogels en hun voedsel bij elkaar moet zoeken. Als je het goed hebt, krijg je het geluid van de betreffende vogel te horen. De Vogelhut is mede gefinancierd door alumni van de Universiteit Utrecht, via crowdfunding en door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.
De Vogelhut is mede tot stand gekomen in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten.

De hut is geopend tijdens de openingstijden van de Tuinen en doet dan ook dienst als schuilhut bij onverwachte hoosbuien.

Alvast een virtueel kijkje nemen? Kijk dan de aflevering over Utrecht van de Baardmannetjes terug (augustus 2017, begint bij 8:18).

IJsvogel