Eenmalige donaties, periodieke schenkingen en legaten

Behalve door Vriend te worden, kun je ook op andere manieren de Tuinen steunen.
Je kunt ons steunen met een eenmalige donatie, een periodiek schenking of ons met een legaat opnemen in je testament. Er zijn een aantal verschillen tussen deze manier van schenken die we graag uitleggen.

EENMALIGE DONATIES

Het Fonds Vrienden van de Botanische Tuinen Utrecht valt onder het Utrechts Universiteitsfonds, dat een ANBIstatus heeft.

Voor een eenmalige gift heb je twee mogelijkheden:

Online eenmalig een bedrag overmaken (let erop dat je bij doel de Vrienden Botanische Tuinen aanklikt!) of eenmalig een bedrag doneren door dit over te schrijven op het rekeningnummer van het Utrechts Universiteitsfonds: NL43INGB0000014475, onder vermelding van Vrienden Botanische Tuinen Utrecht.

Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting:
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen*, met een minimum van € 60. Wat je in totaal meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag, is aftrekbaar van de belasting tot een maximum van 10% van je drempelinkomen. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.

* Je drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder eventuele persoonsgebonden aftrek. Als je het hele jaar een fiscale partner had, telt ook het drempelinkomen van de fiscale partner mee.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van je gift, zie de website van de Belastingdienst.

PERIODIEKE SCHENKINGEN

Overweeg je om de Botanische Tuinen Utrecht regelmatig of voor een langere periode te steunen? Vanaf € 100,- per jaar is het voordelig om een periodieke of lijfrenteschenking te doen. Een lijfrenteschenking is een schenking voor langere tijd. Als je een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt dus geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van je inkomen ontvang je tot 49,5 procent van het gedoneerde bedrag terug van de belasting. Voor hetzelfde bedrag kun je dus meer geven.
Een lijfrenteschenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de instelling die je steunt. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. Download het formulier periodieke schenking en de bijbehorende toelichting. Vergeet niet op de derde pagina in te vullen dat je schenking ten gunste komt van het Fonds Vrienden van de Botanische Tuinen Utrecht.

Stuur het formulier na ondertekening op naar het adres onderaan het formulier.

NB. Als je aan het eind van het jaar overweegt een schenkingsovereenkomst te tekenen, houd er dan rekening mee dat de gift alleen aftrekbaar is na ingang van de overeenkomst. Je kunt dus als je in december de overeenkomst aangaat, voor het lopende jaar alleen naar rato de gift voor december aftrekken. Je kunt de overeenkomst dan ook in januari van het volgende jaar laten ingaan.

Legaten en erfstelingen

Als je overweegt de Botanische Tuinen op te nemen in je testament, dan kan dat op twee manieren, via een erfstelling of via een legaat. In het eerste geval neem je in je testament op dat je bijvoorbeeld 10% van de nalatenschap bestemt voor de Botanische Tuinen.
In het tweede geval, wijs je een specifiek bedrag toe aan de Botanische Tuinen.
In beide gevallen kun je ook een specifiek doel aangeven. Wij denken graag met je mee om te bepalen welke doelen haalbaar zijn.
Neem  hiervoor contact op met Akkie Joosse, tel. 030-2537787. Je kunt natuurlijk ook een mail sturen naar a.j.joosse@uu.nl.

Het Fonds Botanische Tuinen is een fonds op naam dat valt onder het Utrechts Universiteitsfonds. Wil je een verder oriënterend gesprek over de algemene mogelijkheden van nalaten aan ons fonds, dan kun je contact opnemen met Robbert-Jan Feunekes, fondsenwerver van het Utrechts Universiteitsfonds.