Eenmalige donaties, periodieke schenkingen en legaten

Behalve een jaarlijkse donatie, kunt u ook op andere manier de Tuinen steunen.
U kunt ons steunen met een eenmalige donatie, een periodiek schenking of ons met een legaat opnemen in uw testament. Er zijn een aantal verschillen tussen deze manier van schenken die we u graag uitleggen.

EENMALIGE DONATIES

Het Fonds Vrienden van de Botanische Tuinen Utrecht valt onder het Universiteitsfonds Utrecht, dat een ANBIstatus heeft.

Voor een eenmalige gift heeft u twee mogelijkheden:

Online eenmalig een bedrag overmaken (let u erop dat u bij doel de Vrienden Botanische Tuinen aanklikt?) of eenmalig een bedrag doneren door dit over te schrijven op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds Utrecht: NL43INGB0000014475, onder vermelding van Vrienden Botanische Tuinen Utrecht.

Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting:
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen*, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.

* Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, zie de website van de Belastingdienst.

 

PERIODIEKE SCHENKINGEN

Overweegt u om de Botanische Tuinen Utrecht regelmatig of voor een langere periode te steunen? Vanaf € 100,- per jaar is het voor u voordelig om een periodieke of lijfrenteschenking te doen. Een lijfrenteschenking is een schenking voor langere tijd. Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt dus geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u tot 49,5 procent van het gedoneerde bedrag terug van de belasting. Voor hetzelfde bedrag kunt u dus meer geven.
Een lijfrenteschenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de instelling die u steunt. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. Download het formulier periodieke schenking en de bijbehorende toelichting. Vergeet niet op de derde pagina in te vullen dat uw schenking ten gunste komt van het Fonds Vrienden van de Botanische Tuinen Utrecht.

Stuur het formulier na ondertekening op naar het adres onderaan het formulier.

 

NB. Als u aan het eind van het jaar overweegd een schenkingsovereenkomst te tekenen, houd er dan rekening mee dat de gift alleen aftrekbaar is na ingang van de overeenkomst. U kunt dus als u in december de overeenkomst aangaat, voor het lopende jaar alleen naar rato de gift voor december aftrekken. U kunt de overeenkomst dan ook in januari van het volgende jaar laten ingaan.

 

Legaten en erfstelingen

Als u overweegt de Botanische Tuinen op te nemen in uw testament, dan kan dat op twee manieren, via een erfstelling of via een legaat.In het eerste geval neemt u in uw testament op dat u bijvoorbeeld 10% van uw nalatenschap bestemt voor de Botanische Tuinen.
In het tweede geval, wijst u een specifiek bedrag toe aan de Botanische Tuinen.
In beide gevallen kunt u ook een specifiek doel aangeven. Wij denken graag met u mee om te bepalen welke doelen haalbaar zijn.
Neemt u hiervoor contact op met Akkie Joosse, tel. 030-2537787. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar a.j.joosse@uu.nl.

Het Fonds Botanische Tuinen is een fonds op naam dat valt onder het Utrechts Universiteitsfonds. Wilt u een verder orienterend gesprek over de algemene mogelijkheden van nalaten aan ons fonds, dan kunt u contact openemen met Robbert-Jan Feunekes, fondsenwerver van het Universiteitsfonds.