Eenmalige donaties, periodieke schenkingen en legaten

NB DEZE TEKST IS IN BEWERKING EN NOG NIET COMPLEET

 

Behalve een jaarlijkse donatie, kunt u ook op andere manier de Tuinen steunen.
U kunt ons steunen met een eenmalige donatie, een periodiek schenking of ons met een legaat opnemen in uw testament. Er zijn een aantal verschillen tussen deze manier van schenken die we u graag uitleggen.

EENMALIGE DONATIES

Het Fonds Vrienden van de Botanische Tuinen Utrecht valt onder het Universiteitsfonds Utrecht, dat een ANBIstatus heeft.

Voor een eenmalige gift heeft u twee mogelijkheden:

Online eenmalig een bedrag overmaken (let u erop dat u bij doel de Vrienden Botansiche Tuinen aanklikt?) of eenmalig een bedrag doneren door dit over te schrijven op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds Utrecht: NL43INGB0000014475, onder vermelding van Vrienden Botanische Tuinen Utrecht.

Eenmalige giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting:
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen*, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.

* Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, zie de website van de Belastingdienst.

 

PERIODIEKE SCHENKINGEN

Overweegt u om de Botanische Tuinen Utrecht regelmatig of voor een langere periode te steunen? Vanaf € 100,- per jaar is het voor u voordelig om een periodieke of lijfrenteschenking te doen. Een lijfrenteschenking is een schenking voor langere tijd. Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt dus geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. Voor hetzelfde bedrag kunt u dus meer geven.
Een lijfrenteschenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de instelling die u steunt. Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. U kunt zelf het formulier periodieke schenking invullen, ondertekenen en naar ons opsturen. Het adres staat onder aan het formulier.

Download hier het formulier periodieke schenking en de bijbehorende toelichting en kijk eventueel voor aanvullende informatie op de website van de Belastingdienst.