Onderwijs

In de Botanische Tuinen worden onder andere planten gekweekt voor diverse practica, in het bijzonder voor biodiversiteits- en evolutieleerpractica voor bachelorstudenten van het departement Biologie maar ook voor andere onderdelen van de Universiteit Utrecht.

Planten spelen een centrale rol bij het verwerven van vaardigheden zoals de identificatie van soorten, genera en families of de 'vertaling' van fossielen naar hedendaagse plantengroepen. Ook zijn ze van belang voor het opdoen van vaardigheden bij laboratoriumexperimenten over de groei, bloei en de levenscycli van plantenNaast het kweken van planten bezoeken ook studenten van andere afdelingen en instituten ons voor onderwijs, bijvoorbeeld middels excursies en/of rondleidingen

Onze medewerkers, waaronder de collectiebeheerders, zijn actief betrokken bij diverse academische cursussen over ecologie, evolutie en taxonomie, zowel voor het departement Biologie als buiten de Universiteit Utrecht. Daarnaast spelen onze Tuinen een belangrijke rol als living lab voor cursussen van diverse disciplines zoals Farmaceutische wetenschappen en Geowetenschappenmaar ook voor BSc- als MSc-projecten. Momenteel zijn wij druk bezig met het creëren van een overzicht van alle mogelijke projecten in de Botanische Tuinen en met het mede opzetten van nieuwe cursussen in het curriculum van het departement Biologie. Daarover later meer!