Onderwijs

Voor het universitaire onderwijs speelt de tuin nog altijd een rol. 
Er worden planten voor diverse practica gekweekt, in het bijzonder voor biodiversiteits- en evolutieleerpractica voor bachelorstudenten Biologie. In overleg met de docent wordt bepaald welke en hoeveel planten nodig zijn. Deze planten zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden als determineren of het kunnen 'vertalen' van fossielen naar hedendaagse plantengroepen. In dit kader vinden ook excursies in de tuin plaats.

Hans Persoon is als conservator nauw betrokken bij deze cursussen, geeft colleges en begeleidt een deel van de practica die bij deze cursussen horen. Door deze nauwe betrokkenheid is ook een snelle en directe communicatie mogelijk betreffende vraag naar en aanbod van plantenmateriaal. Hans Persoon is daarnaast één van de docenten tijdens de jaarlijkse veldwerkcursus op Terschelling voor bachelorstudenten Biologie. Tevens begeleidt hij studenten tijdens specifieke practica in de tuin.