Faciliteiten

Rijst

De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht bieden ruimte en expertise voor onderzoek en onderwijs in de tuin en in de kassen. Wij faciliteren projecten op het gebied van evolutie, biodiversiteit, ecologie, geologie en klimaatverandering.

De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht zijn vanaf het begin in 1639 een instituut geweest voor het faciliteren van onderzoek en onderwijs. Wij willen onze kennis van biodiversiteit en evolutie en de relatie tot klimaatverandering vergroten en deze kennis verspreiden. We verwelkomen onderzoek en onderwijs vanuit alle disciplines die met deze onderwerpen te maken hebben.

Faciliteiten

In onze Tuinen hebben we ongeveer 600 m2 kasfaciliteiten, onderverdeeld in verschillende compartimenten, waar we experimenten kunnen huisvesten en materiaal kunnen kweken voor onderzoek en onderwijs. Onze medewerkers hebben veel kennis en ervaring. (Eerdere) projecten variëren van het kweken van planten voor onderwijs, buitenexperimenten in veenbodemdaling, studies naar mangrovedynamiek en groeiomstandigheden van rijst tot het proefdraaien van meteorologische proefopstellingen en meer. Onze thematuinen bevatten een hoop diversiteit en ruimte voor onderwijs, zoals voor excursies, lezingen en studentenprojecten (zowel bachelor als master). Tenslotte bieden onze collecties allerlei mogelijkheden op het gebied van genetisch en morfologisch onderzoek in relatie tot soortendiversiteit, klimaatverandering en bijvoorbeeld plant-insect-interacties.  

Uitrusting

Onze onderzoeksfaciliteiten in de kassen bieden de mogelijkheid voor verschillende (passieve) klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld verschillende licht- en temperatuurscondities. We hebben ook mogelijkheden voor buiten- en semi-buitenexperimenten. Afhankelijk van de exacte vereisten en financiering kunnen we experimenten ondersteunen met water geven en dagelijkse controle (voor beide diensten vragen we wel een extra vergoeding, die vooraf wordt afgesproken). Elektriciteit en (stromend) water zijn beschikbaar, evenals (tijdelijke) verwerkingsruimte. 

Toegang en verdere informatie

Aanvragen en verzoeken voor onderzoeks- en/of onderwijsprojecten dienen te worden ingevuld via het aanvraagformulier. Lees voor het invullen eerst de toelichting.

Kosten

UU-medewerkers en -studenten kunnen gratis gebruik maken van de beschikbare ruimte (excl. aanvullende diensten zoals bewatering of bestrijding) in onze kassen en in de tuin, maar enkel nadat dit is aangevraagd en afgestemd. Externe gebruikers voor onderzoeksprojecten brengen wij in rekening. De bedragen zijn per m2, per week en worden vastgesteld op basis van de exacte specificaties en eisen. Wanneer er afspraken zijn gemaakt voor een bepaalde periode worden deze altijd in rekening gebracht, ook wanneer er geen gebruik van de facilteiten wordt gemaakt. Dit in verband met het reserveren van de ruimte. We vragen aan iedereen die gebruik maakt van onze faciliteiten om waar mogelijk informatie te verstrekken voor onze publieksvoorlichting.