Het bestrijden van ongelijkheid in het onderwijs (ISOTIS)

ISOTIS

ISOTIS stelt zich ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van effectieve beleidsmatige en praktische instrumenten op verschillende systeemniveaus teneinde vroeg verschijnende en hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs effectief te kunnen bestrijden:

  • Gezinnen en gemeenschappen met uiteenlopende culturen en talen ondersteunen in het gebruiken van hun eigen sociale, culturele en talige hulpmiddelen om een veilige en stimulerende thuisomgeving voor hun kinderen te creëren;
  • Effectieve en inclusieve lesprogramma's en pedagogische methoden creëren voor onderwijs aan jonge kinderen, in kinderdagverblijven en op basisscholen;
  • Personeel, kinderdagverblijven en scholen professionaliseren om kwaliteit en inclusiviteit te verbeteren;
  • Coördinatie realiseren tussen instanties voor ondersteunende diensten aan kinderen en gezinnen;
  • Beleid ontwikkelen ter bestrijding van ongelijkheden in het onderwijs.

Project: ISOTIS
Onder leiding van: Paul Leseman (orthopedagoog)
Afdeling: Pedagogiek in diverse samenlevingen
In samenwerking met: universiteiten, maatschappelijke instanties en/of bedrijfsleven. 16 andere partners in 11 landen. In totaal zijn meer dan 70 onderzoekers aangesloten bij een van de universiteiten, onderzoeksbureaus of maatschappelijke instellingen.
Financiering: Europese Commissie Horizon 2020
Duur: 01-01-2017 t/m 31-12-2019