Onderwijsvernieuwing

Nu heten iPads innovatief te zijn binnen het onderwijs. Wat was 50 jaar geleden onderwijsvernieuwend?

Onderwijsvernieuwing

Zo’n 50 jaar geleden experimenteerde men op sommige plekken met ‘teaching machines’, een uitvinding van de Amerikaanse psycholoog Skinner. Dat waren uitermate vervelende apparaten. Achter een venstertje verscheen telkens een vraag. Leerlingen moesten vervolgens een antwoord opschrijven, waarna ze het correcte antwoord te zien kregen. Hoewel teaching machines redelijk effectief bleken, worden ze tegenwoordig niet meer gebruikt in het onderwijs. Maar de principes van deze teaching machines kom je dan weer wél regelmatig tegen. Bijvoorbeeld in sommige educatieve apps voor de iPad, zoals ‘Math Bingo’. Het hoopvol gestemd zijn over de mogelijkheden van technologische innovaties voor het onderwijs, is van alle tijden. Aan het begin van de twintigste eeuw merkte Thomas Edison (uitvinder van onder meer de gloeilamp) al op dat “Books will soon be obsolete in the schools… It is possible to teach every branch of human knowledge with the motion picture”. Uiteraard heeft Edison geen gelijk gekregen. Geen wonder: hij had meer verstand van uitvinden dan van onderwijs. Opvallend is dat sindsdien zo’n beetje over elke technologische innovatie iets vergelijkbaars is geroepen, of dat nu de personal computer, de cd-rom, internet, het smartboard of de iPad is. En in veel gevallen is dat niet terecht gebleken.

Jeroen Janssen, universitair docent Onderwijskunde