Burn-out

Is iemand van 50 vatbaarder voor een burn-out?

Burn-out op oudere leeftijd

Eind jaren 90 van de vorige eeuw hadden werknemers met de diagnose burn-out een goede kans om tot hun pensioen een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid te ontvangen. Zo konden organisaties gemakkelijk van hun oudere, uitgebluste werknemers afkomen. De relatief hoge  burn-outcijfers in die leeftijdscategorie leidden tot het beeld dat burn-out typisch iets voor oudere werknemers is.

Tegenwoordig weten we echter dat burn-out vaak goed te behandelen is. Werknemers met een burn-out komen dus niet gemakkelijk meer in aanmerking voor een  levenslange uitkering. Evenmin komt burn-out vooral voor bij vijftigplussers. De cijfers verschillen van studie tot studie, maar het lijkt erop dat in Nederland werknemers tussen de 40 en 50 jaar (met een drukke baan en jonge kinderen thuis) minstens zo vaak opgebrand raken als oudere werknemers. In internationaal onderzoek hebben vooral jongere werknemers een wat hoger risico om opgebrand te raken. Kortom, er is geen duidelijke relatie tussen leeftijd en burn-outrisico.

Toon Taris, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie