Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Cortege tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar.

De permanente ontwikkeling van onderwijs en docentschap en de toenemende internationalisering versterken de behoefte aan onderwijskundige verdieping en onderwijskundig leiderschap. De Universiteit Utrecht wil internationaal in de voorhoede verkeren en investeert daarom in de voortgaande professionalisering van het universitair docentschap. De intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is uniek en bestemd voor wetenschappers die in de regie van het universitaire onderwijs functioneren. De leergang bestaat uit acht meerdaagse thematische bijeenkomsten, een individueel uit te voeren project en één of twee studiereizen.

Deelnemers kunnen na afloop van het programma een
• Adequate probleemanalyse maken van complexe onderwijskundige problemen;
• Praktische oplossingen voor actuele vraagstukken rond ontwikkeling van het onderwijs ontwerpen en implementeren;
• Beschikken over de vaardigheid om ontwikkeling van onderwijs en docentschap te stimuleren, organiseren en ondersteunen.

Deelnemers voor dit programma worden voorgedragen door de decaan. De board van het Centre for Academic Teaching besluit uiteindelijk over de definitieve toelating tot de leergang.

Elke twee jaar start er in juni een nieuwe leergang tot en met september van het jaar erop. De 16e leergang zal starten in juni 2021 en loopt tot en met september 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via cat@uu.nl.