DAC Diensten

Departementsadviescommissie Diensten

Wat is de Departementsadviescommissie Diensten?

De Departementsadviescommissie (DAC) voor de diensten is het medezeggenschapsorgaan voor de diensten. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur en aan de faculteitsraad. De commissie functioneert ook als klankbord voor de vertegenwoordiger van de diensten binnen de faculteitsraad.

Wat doet de Departementsadviescommissie Diensten

Onderwerpen die in de faculteitsraad aan de orde komen en van belang zijn voor de diensten (huisvesting, begroting domeinen, personeelsbeleid) worden in de DAC besproken.
De Departementsadviescommissie zorgt ervoor dat de informatiestroom tussen het personeel en de faculteitsraad goed loopt. Daarnaast praat de DAC met de directeur zodat ook hier een uitwisseling van informatie kan plaatsvinden.

Vergaderingen

De Departementsadviescommissie vergadert in principe altijd voorafgaand aan de vergaderingen van de faculteitsraad, elke zes weken.
Daarnaast heeft de DAC Diensten vier maal per jaar een eigen overleg met de directeur van de faculteit.

Leden Departementsadviescommissie Diensten

Pieter van Dorp van Vliet, Communicatie, voorzitter, faculteitsraadlid voor Diensten
Cecile Lemette, bestuursondersteuning
Els de Vries, Onderwijs- en Studentenzaken
Marc Coemans, ICT
Nasrin Vaziry, F&C
Nela Rebac, HR
Vacature, Instrumentatie

Vragen of opmerkingen?

Aarzel vooral niet om bovenstaande personen te benaderen.
Zij zijn er voor.