Aanvraag USC Scholarship Fund

Beursaanvragen kunnen worden per post worden ingezonden naar de secretaris van het Stichtingsbestuur. De secretaris zal de aanvragen bundelen en doorsturen naar de Raad van Toewijzing.

Aanvragen kunnen per mail worden ingediend bij de Secretaris, mail: assessor@usc.nl, tel: 030 2360810. Een aanvraag bevat:

 • Uitleg van het studie- of onderzoeksproject
 • Motivatiebrief
 • Een begroting van het project
 • Een recent overzicht van behaalde toetsresultaten

Als de aanvraag, de aanvrager en het project voldoen aan alle voorwaarden, zal de aanvraag in behandeling worden genomen. De aanvragen worden beoordeeld op inhoudelijke gronden die worden geformuleerd en getoetst door de Raad van Toewijzing. De aanvragen kunnen elk collegejaar van 1 oktober tot 1 november en van 1 april tot 1 mei worden ingediend.

De voorwaarden zijn:

Student

 • Goede studieresultaten
 • Lid van het USC

Project

 • Bijzonder, dan wel prestigieus karakter van het studie- of onderzoeksproject
 • Eigen financiĆ«le bijdrage aan het project
 • Aanvraag t/m vijfdejaars lid USC. Uitvoering project t/m zesde jaar lidmaatschap

Tegenprestaties

 • Een blog op uscscholarshipfoundation.nl
 • Een eindafrekening van besteding beurs
 • Afsluitend artikel over de ervaringen