Jaarverslag van het Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2021

In lustrumjaar 2021 steunde het Utrechts Universiteitsfonds veel uiteenlopende projecten van Utrechtse onderzoekers en studenten en ontstonden er nieuwe initiatieven. Alweer een vreemd jaar met beperkingen en persoonlijke zorgen, maar ook een periode waarin de zon zich weer liet zien en wij vooruit konden kijken. En een jaar waarin de Universiteit en het Universiteitsfonds beide een lustrum vierden.

In dit jaarverslag 2021 treft u persoonlijke verhalen, die laten zien waar we het samen voor doen. Zo is het fantastisch dat Charisma Hehakaya het initiatief nam voor een fonds voor eerstegeneratiestudenten zodat zij minder drempels ervaren en bestaande steun beter weten te vinden. Dankzij de zeer bijzondere nalatenschap van alumnus Johanna Alida van Leerzem, in 1959 afgestudeerd als huisarts, kunnen nu jonge, veelbelovende wetenschappers als Jesper Weehuizen patiëntgebonden wetenschappelijk en (fundamenteel) onderzoek doen op het gebied van de interne geneeskunde.

Klik op het jaarverslag hieronder om nog meer verhalen te lezen. Als u eerdere jaarverslagen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

Beleggingsstatuut Utrechts Universiteitsfonds

Download het Beleggingsstatuut