Jaarverslag van het Utrechts Universiteitsfonds

Jaarverslag 2019

Het Utrechts Universiteitsfonds blikt terug op een jaar waarin we dankzij de bijdragen van onze donateurs en partners weer veel mooie projecten van Utrechtse studenten en onderzoekers hebben kunnen ondersteunen. In 2019 bracht het fonds bijna 2,4 miljoen euro bijeen. Met dit prachtige bedrag maakt ons fonds het verschil bij allerlei mooie projecten vallend onder de pijlers onderzoek (60%), onderwijs (25%) en academisch erfgoed en academisch klimaat.

In dit verslag wordt aan een aantal activiteiten aandacht besteed. Zo is er een interview met Huda al Baker, die steun kreeg van het Rosanna Fonds voor Vrouwen (een van onze fondsen op naam) en nu in Utrecht Conflict Studies and Human Rights studeert. Ook is er het verhaal van KoffieCo, een initiatief van drie geneeskundestudenten die een succesvolle podcast hebben opgezet waarin ze medisch specialisten interviewen. Daarnaast werd ook de Agnites Vrolikprijs voor de tweede keer uitgereikt, dit keer aan Hester den Ruijter, die onderzoek doet naar het vrouwenhart.

Klik op het jaarverslag hieronder om nog meer verhalen te lezen. Het magazine doorbladeren kan ook. Als u eerdere jaarverslagen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.