RechtOpLeren Fonds

Doel: stimuleren leerlingen en studenten afkomstig uit een achterstandspositie om het maximale uit hun talenten te halen
Opgericht door: prof. dr. Bert van der Zwaan en mevrouw dr. Wilma Wessels

DONEER hier

Het RechtOpLeren Fonds (ROLF) wil de inclusiviteit van de Universiteit Utrecht en de stad/regio bevorderen. Aanleiding voor de oprichting van het ROLF was het afscheid van Bert van der Zwaan als rector magnificus van de Universiteit Utrecht op 26 maart 2018.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?*

Initiatieven en projecten die vluchtelingen en andere achterstandsgroepen helpen om het maximale uit hun talenten te halen. Hetzij door doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen, of door de toegang tot het Nederlandse universitaire stelsel in relatie tot de Universiteit Utrecht mogelijk te maken.

Een mooi voorbeeld van zo'n project is Incluusion.

*Vanwege de coronacrisis is de deadline voor subsidieaanvragen uitgesteld naar dit najaar. We verwachten dat het tot eind september mogelijk is om aanvragen in te dienen voor winter 2020-2021.

Iedereen heeft recht op goed onderwijs om zijn of haar toekomst vorm te geven: in plaats van geld of geboorteplaats, moet talent de doorslag geven. Talent verdient dus steun, ook van de Universiteit Utrecht, die zo direct bijdraagt aan een betere maatschappij. Vandaar het idee om het ROLF te stichten

prof. dr. Bert van der Zwaan

Het is schrijnend om te zien dat de tweedeling ook in de Nederlandse maatschappij snel toeneemt; daardoor worden groepen zoals vluchtelingen, of kinderen die opgroeien in achterstandswijken, op een achterstand gezet, die hen een leven lang parten kan spelen

dr. Wilma Wessels