Bestuur en directie

Het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds wordt gevormd door alumni van de Universiteit Utrecht, met daarnaast een lid van het College van Bestuur en een hoogleraar. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen bezoldiging.

Mr. L. J. Hijmans van den Bergh, voorzitter

Lodewijk Hijmans vd Bergh

Lodewijk Hijmans van den Bergh (1963) is alumnus Nederlands Recht (1982-1988). Hij is partner bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij na zijn studie zijn carrière als advocaat begon. Tussen 2009 en 2015 verliet hij de firma om plaats te nemen in de Raad van Bestuur van Koninklijke Ahold. 

Naast zijn werk in de advocatuur vervult hij diverse nevenfuncties. Hij is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van HAL Holding N.V. en lid van de raden van toezicht van het Nederlands Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en van Luchtverkeerleiding Nederland.

Drs H.S. Miedema MBA, vice-voorzitter

Harald Miedema

Harald Miedema (1970) is alumnus Natuurkunde en behaalde een MBA aan Stanford University. Miedema is partner bij PhiDelphi Corporate Finance, een onafhankelijke fusie- en overnamespecialist.

Hiervoor heeft hij onder meer gewerkt bij McKinsey, Booz Allen Hamilton en de AFM.

Mr. T.L. Nagel, penningmeester

Tanja Nagel

Tanja Nagel (1960) is alumnus Rechtsgeleerdheid, specialisatie bedrijfseconomisch recht, en heeft een brede achtergrond op het terrein van financiële dienstverlening. Tot 1 juli 2017 was ze CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Theodoor Gilissen. Op dit moment is zij lid van de raad van commissarissen van EY Nederland LLP, PNO Consultants N.V., de Stichting Oncode Institute en de Veerstichting. Tevens is zij lid van de raad van advies van het Frans Hals Museum HAL en HERMON Erfgoed B.V.

Prof. dr. José van Dijck

José van Dijck

Prof. dr. José van Dijck (1960) is universiteitshoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek gaat over media, sociale media en mediatechnologieën. Van Dijck studeerde literatuurwetenschap en Nederlands aan de Universiteit Utrecht (1985) en promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Californië, San Diego (UCSD). In 2001 werd ze benoemd tot hoogleraar aan de UvA. Van 2015 tot 2018 was ze president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Dijck bekleedt diverse nevenfuncties. Zo is ze columnist van Het Financieele Dagblad en voorzitter van het bestuur van Stichting De Groene Amsterdammer.

Prof. dr. A. Pijpers

Anton Pijpers

Anton Pijpers (1958) is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Na zijn studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht werkte Pijpers als dierenarts. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar. Tussen 2000 en 2009 verliet hij de universiteit en was hij algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. In 2009 keerde hij terug als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. In 2014 werd hij vice-voorzitter van het College van Bestuur. 

Drs. Paul Stamsnijder

Paul Stamsnijder

Paul Stamsnijder (1968) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is oprichter en managing partner van de Reputatiegroep, een strategisch corporate communicatiebureau. Hij adviseert bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren in strategische veranderingen en samenwerkingstrajecten. Daarnaast is hij actief als toezichthouder in de zorg. Hij schreef diverse boeken, onder meer over stakeholdermanagement. Naast zijn werk bij de Reputatiegroep is Stamsnijder actief in diverse raden van toezicht, onder meer van het Liliane Fonds en de Kwadrantgroep. Ook is hij voorzitter van de reünistenvereniging van het Utrechtsch Studenten Corps.

Directie: Margot van Sluis-Barten

Margot van Sluis-Barten

Margot van Sluis-Barten is directeur van het Utrechts Universiteitsfonds en tevens hoofd Relatiemanagement van de Universiteit Utrecht. De directeur en de medewerkers van het bureau van het Utrechts Universiteitsfonds zijn in dienst van de Universiteit Utrecht. Op hen is de CAO van de vereniging van Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten van toepassing.