Advies bij fondsenwerving

Advies bij fondsenwerving

Naast het verstrekken van subsidies kan het Utrechts Universiteitsfonds ook helpen bij fondsenwerving anders dan via de reguliere academische geldstromen. Bijvoorbeeld door het adviseren bij en doen van subsidie-aanvragen bij andere vermogensfondsen zoals het K.F. Hein Fonds of door het begeleiden van fondsenwerving bij bedrijven. 

Bent u benieuwd hoe u uw project financieel mogelijk kunt maken? Onze fondsenwervers staan klaar om u te adviseren.

Fondsen op naam en nalatenschappen

Vrienden, campagne Doorgeven en crowdfunding

Vermogensfondsen en stichtingen

Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

University College Utrecht Scholarship Fund

Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen

Universiteitsmuseum

Vrienden van de Botanische Tuinen