Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen

Doel: bevorderen geesteswetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Utrecht
Opgericht door: faculteit Geesteswetenschappen

Foto: Ed van Rijswijk

Bijdragen aan dit fonds? Dat kan bijvoorbeeld door een eenmalige gift over te maken of door periodiek te schenken. Of klik op de doneerbutton om direct te doneren via Tikkie.

Informatie over hoe te doneren
Doneer direct via Tikkie

De faculteit Geesteswetenschappen werkt aan een betere wereld en draagt zorg voor de academische vorming van studenten en de opleiding van nieuwe generaties onderzoekers. Het onderzoek binnen de faculteit is grensverleggend en draagt bij aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals gender equality, meertaligheid, religie, vredesprocessen en wetenschappelijke integriteit.

De faculteit omvat vier kennisdomeinen:

  • Filosofie en Religiewetenschap
  • Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
  • Media- en Cultuurwetenschappen
  • Talen, Literatuur en Communicatie

Het fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen, opgericht op 18 juni 2019, helpt de faculteit om haar doel te bereiken en financiert beurzen en diverse onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Welke studenten en onderzoekers komen in aanmerking voor subsidies?

Het fonds verstrekt subsidies en beurzen aan studenten en onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen en financiert (onderdelen van) onderwijs- of onderzoeksprogramma’s.

Utrecht Excellence Scholarships

In deze tijd van globalisering van onderwijs en onderzoek en de internationalisering van de arbeidsmarkt is het belangrijk om een international classroom binnen de Geesteswetenschappen te creëren. De faculteit Geesteswetenschappen stimuleert daarom graag de komst van uitstekende internationale studenten die niet de middelen hebben om in Utrecht te studeren. Dit doet ze door via het fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen geld beschikbaar te stellen voor Utrecht Excellence Scholarships die worden verstrekt aan excellente, internationale studenten die zich hebben aangemeld voor een master.

Meer weten over Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen?