Rosanna Fonds voor Vrouwen

Doel: stimuleren academische ontwikkeling van getalenteerde vrouwen aan de Universiteit Utrecht
Opgericht door: prof. dr. Rosi Braidotti en prof. dr. Anneke Smelik

DONEER hier

Het Rosanna Fonds verstrekt jaarlijks kortlopende beurzen met een maximum van 5.000 euro, bijvoorbeeld voor collegegeld, reiskosten, buitenlandverblijf, of om een dissertatie af te maken. De stijgende hoeveelheid aanvragen toont aan dat de behoefte aan financiële steun onder getalenteerde vrouwelijke studenten en wetenschappers nog altijd zeer groot is.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?

Vrouwelijke onderzoekers die zich bevinden op kruispunten in hun carrière. Rosanna biedt hen financiële ondersteuning om de volgende professionele stap te bereiken: een beurs voor een PhD of postdoc, hulp bij publicaties of buitenlandse studiereizen, steun bij het verkrijgen van een vaste aanstelling of hoogleraarschap etc.

Het toegekende bedrag hangt af van de financiële situatie, plannen en behoeftes van de kandidaat. Een beurs van het Rosanna Fonds voor Vrouwen kan per kandidaat verschillen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de kandidaat.

De eerstvolgende deadline om je aan te melden voor een Rosanna Fonds Beurs is 1 december 2021.

Rosi Braidotti en Anneke Smelik

Wij waren als studenten en als wetenschapper actief in de vrouwenbeweging van de jaren zeventig en tachtig. Wij werden gedragen door de geschiedenis. Nu is het onze beurt om de volgende generatie van veelbelovende vrouwelijke wetenschappers te helpen.

prof. dr. Rosi Braidotti en prof. dr. Anneke Smelik

Over de oprichters

prof. dr. Rosi Braidotti is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Zij was oprichter en directeur van het ‘Centre for the Humanities’ (2007-2016). Als hoogleraar Vrouwenstudies (1988-2005) is ze altijd voorvechter geweest van de emancipatie van vrouwen. Haar boeken bieden inzicht in de complexiteit van de hedendaagse samenleving en geven lezers inspiratie om tot een rechtvaardige maatschappij te komen.

prof. dr. Anneke Smelik is alumna Filmkunde van de Universiteit Utrecht. Ze is hoogleraar Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze onderzoek doet naar mode, technologie en duurzaamheid. Ze is geïnspireerd door westers boeddhisme om spirituele waarden in te zetten in onderzoek alsook het dagelijkse leven.