Subsidies of fondsen aanvragen

Ben je student en zoek je financiering voor studeren in het buitenland of voor een project van je vereniging? Of ben je medewerker van onze universiteit en kun je hulp gebruiken bij het werven van fondsen voor een universitair of onderzoeksproject? Het Utrechts Universiteitsfonds verstrekt subsidies en geeft advies. Onze fondsenwervers kunnen ook helpen bij fondsenwerving anders dan via de reguliere academische geldstromen.

Aanvragenportal

Het Utrechts Universiteitsfonds heeft een aanvraagportal waarin studenten, alumni en medewerkers een subsidieaanvraag kunnen indienen. Door het jaar heen zijn er acht aanvraagrondes waarin verschillende typen subsidieaanvragen (funding programs) kunnen worden ingediend. Let op: de portal is op dit moment alleen nog beschikbaar in het Engels.

Wil je als studentorganisatie of Studentvriend van het fonds subsidie bij de Studentencommissie (STUF) aanvragen? Kijk dan bij de informatie over aanvragen bij STUF.

Hoe werkt de portal?

  1. Ga naar de portal
  2. Onder ‘Funding Programs’ kies je het funding program waarvoor jij een aanvraag wil doen. De start en end date geven aan binnen welke periode je je aanvraag kan indienen.
  3. Klik op het funding program waar je een aanvraag voor wil doen en klik op ‘apply’. Als je voor de eerste keer het portal gebruikt, wordt er een account voor je aangemaakt.
  4. Je krijgt een automatisch mailtje (kijk ook in je spam) om een wachtwoord in te stellen.
  5. Daarna kun je inloggen en onder het kopje ‘my applications’ je aanvraag terugvinden en verder indienen.
     
Naar de aanvragenportal

Overzicht funding programs en aanvraagrondes

Beschikbare fondsen

Funding Program

Voor wie?

Belangrijke data

Eerste Generatie Fonds*

RechtOpLeren Fonds

Thijs Pollmann reisbeurzen

Student support: studiebeurzen, reisbeurzen buiten het curriculum en andere financiële steun

UU-studenten

Portal open voor aanvragen: 2 september 2024

Deadline aanvraag indienen: 13 september 2024

Uiterste datum van besluit: 10 oktober 2024 (*20 oktober 2024 voor het Eerste Generatie Fonds)

 

Research & Education: onderzoeksbeurzen, inhuur van onderzoekers, materiaalkosten etc.

UU-medewerkers, inclusief PhD kandidaten

Portal open voor aanvragen: 2 september 2024

Deadline aanvraag indienen: 13 september 2024

Uiterste datum van besluit: 10 oktober 2024

Global South Impact Fund

Swaantje Mondt Fonds

Hans de Bruijn Fonds

Research Visits: beurzen voor onderzoekers die naar het buitenland reizen

UU-medewerkers, inclusief PhD kandidaten

Portal open voor aanvragen: 1 mei 2024

Deadline aanvraag indienen: 15 mei 2024

Uiterste datum van besluit: 7 juni 2024

Van Oostrom subsidies (Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen)

Overige subsidieaanvragen: andere initiatieven die bijdragen aan de universitaire gemeenschap

UU-studenten

UU-medewerkers

Portal open voor aanvragen: 1 november 2024

Deadline aanvraag indienen: 15 november 2024

Uiterste datum van besluit: 9 december 2024

Aanvragenportal