Waarom wij lid zijn

Prof. dr. Bert van der Zwaan en dr. Wilma Wessels

Prof. dr. Bert van der Zwaan en mevrouw dr. Wilma Wessels zijn met overtuiging direct bij de oprichting van het netwerk lid geworden van Utrecht 1636. In 2018 stelden zij ook een Fonds op Naam in: het RechtOpLeren Fonds.

Bert van der Zwaan: “We vinden Utrecht 1636 een prachtig initiatief om niet alleen ons fonds maar ook de andere belangrijke universitaire doelen te ondersteunen.”

"Het is schrijnend om te zien dat de tweedeling ook in de Nederlandse maatschappij snel toeneemt; daardoor worden groepen zoals vluchtelingen, of kinderen die opgroeien in achterstandswijken, op een achterstand gezet, die hen een leven lang parten kan spelen. Iedereen heeft recht op goed onderwijs om zijn of haar toekomst vorm te geven: in plaats van geld of geboorteplaats, moet talent de doorslag geven. Talent verdient dus steun, ook van de Universiteit Utrecht, die zo heel direct bijdraagt aan een betere maatschappij. Daar willen ook wij hard aan trekken; vandaar het idee om het ROLF te stichten”.