Beleidsplan en acceptatieprotocol

Hieronder vindt u in hoofdlijnen het beleidsplan van 2024. 

Beleidsplan 2024 op hoofdlijnen

Download het beleidsplan van 2024

Acceptatieprotocol

Het Utrechts Universiteitsfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling die maatschappelijke verantwoording aflegt over de ontvangen gelden en de bestedingen daarvan. Om deze giften goed te reguleren is he Acceptatieprotocol opgesteld. Dit protocol heeft als doel ervoor te zorgen dat schenkingen op een zo verantwoord mogelijke manier worden geaccepteerd.

Acceptatie van donaties

Download het acceptatieprotocol