Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Doel: steunen van wetenschappelijk onderzoek, aansprekende projecten en zorg die het welzijn en de gezondheid van dieren duurzaam verbetert
Opgericht door: faculteit Diergeneeskunde

DONEER hier

Vrienden Diergeneeskunde wil door onderzoek te steunen het dierenwelzijn en de diergezondheid van (Nederlandse) huisdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren verbeteren. Het fonds Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht is op 1 april 2016 opgericht. De faculteit Diergeneeskunde richt zich primair op Onderzoek, Onderwijs en Patiëntenzorg. De verbinding met de samenleving staat hierbij centraal.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidies?

Maatschappelijk relevante 'benefit for the greater good'-initiatieven zoals deze door de faculteit Diergeneeskunde binnen haar kerntaken onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg worden ondernomen.

Meer weten over Vrienden Diergeneeskunde?