Testimonials

Ali Miedema met My Anh
Ali Miedema met My Anh

Ali Miedema

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de toekomst

Drs. Ali Miedema is biologe en heeft het Utrechts Universiteitsfonds opgenomen in haar testament. Ze heeft haar testamentaire bijdrage bestemd voor het door haarzelf ingestelde Aurelius Fonds, dat projecten steunt voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vergroening en duurzaamheid.

“Wanneer je je testament gaat opstellen, ga je bij jezelf te rade welke aandachtsgebieden je het meest ter harte gaan en je het sterkst raken. Ook als je geen kinderen hebt, zoals ik, hoop je met je nalatenschap een kleine bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de toekomst. Voor mij ligt de focus op wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het vergroenen van de aarde en op onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Dit hangt samen met mijn opleiding biologie aan de Universiteit Utrecht. Voor mijn studie en de tijd in Utrecht ben ik mijn hele leven bijzonder dankbaar. Ook voor de vriendschappen voor het leven die in de studietijd zijn ontstaan. Nu ik op leeftijd ben en een deel van het Aurelius Fonds al bij leven ter beschikking stel, geniet ik van de contacten en vriendschappen bij de universiteit nu. Dit alles is voor mij bij voortduring inspirerend en ik blijf er dankbaar voor.”

Complex Systems Studies
Peter Koeze met onderzoekers van het focusgebied Complex Systems

Peter Koeze

Natuurkundige kennis succesvol inzetten

Natuurkunde-alumnus dr. ir. Peter Koeze stelde een fonds in waaruit drie promovendi werden aangesteld om onderzoek te doen binnen het universitaire focusgebied Complex Systems Studies. Complexe systemen zijn soms moeilijk te doorgronden; kleine veranderingen in de variabelen blijken soms onverwachte of onverwacht grote gevolgen te kunnen hebben. Binnen de natuurkunde is veel kennis voorhanden over dit soort systemen. Het doel van het focusgebied is die kennis te benutten en inzicht te verwerven in complexe systemen, vooral met het oog op mogelijke maatschappelijke gevolgen. Actuele onderwerpen van onderzoek zijn het effect van het faillissement van één bank op het totale monetaire systeem, de verspreiding van besmettelijke ziektes, en de samenhang tussen de loop van zeestromen in de oceaan en het klimaat.

“Ik heb zelf succes gehad met het toepassen van natuurkundige kennis op economische vraagstukken tijdens mijn werk bij Shell en De Nederlandsche Bank. Mijn verwachting is dat natuurkundige kennis ook op andere terreinen succesvol ingezet kan worden. Ik heb ervoor gekozen om bij leven een deel van mijn vermogen te bestemmen voor dit doel. Zo beleef ik er zelf nog plezier aan en kan ik mijn wensen toelichten en bijsturen als de resultaten ertoe aanleiding geven. De jaren die ik in Utrecht doorbracht voor mijn promotie waren één groot feest, zowel in het onderzoek als daarbuiten. De sfeer en cultuur aan de Universiteit Utrecht zijn enorm motiverend. Ik hoop er een klein beetje aan te kunnen bijdragen dat jonge onderzoekers hetzelfde plezier beleven aan hun verblijf in Utrecht.”

Annie van Leerzem

Annie van Leerzem

Klinisch onderzoek door veelbelovende jonge onderzoekers

Soms komt een nalatenschap voor de universiteit volledig onverwacht. Zo ontving de Universiteit Utrecht in 2018 de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. Mevrouw Johanna Alida van Leerzem liet haar vermogen met een omvang van 1,2 miljoen euro na. Annie van Leerzem (1933) groeide op in Rotterdam als enig kind van Jacob van Leerzem en Petronella Naaktgeboren. Na het doorlopen van het Gymnasium Erasmianum in Rotterdam, startte zij in de jaren vijftig met de studie geneeskunde in Utrecht. Haar vader was hoofdmachinist bij de Holland Amerika Lijn en daardoor veel van huis. Het eerste jaar van haar studie verbleef ze met haar moeder bij familie in het centrum van Utrecht. Niet veel later verhuisde het gezin naar de Bilderdijklaan in Bilthoven. Hoewel Annie haar hele leven ingeschreven bleef in het medisch register van huisartsen, oefende zij dit vak nooit uit. De zorg voor haar beide ouders eiste al haar aandacht op. Zij overleden vrij kort na elkaar eind jaren negentig, toen zij zelf al in de zestig was. Tot haar dood bleef zij alleen en leidde een sober en betrekkelijk eenzelvig leven.

Met haar nalatenschap levert zij alsnog een bijdrage aan de wetenschap die haar na stond. Haar nalatenschap is ondergebracht in het Familie van Leerzem Fonds, dat bijdraagt aan klinisch wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers bij de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Alumni-inschrijvingskaart_385x257
De inschrijvingskaart tandheelkunde van Cobi de Bree

Cobi de Bree

Maatschappelijk relevante wetenschap

In 2013 werd het Utrechts Universiteitsfonds verrast met een grote particuliere gift. Cobi de Bree, alumna en tandarts in ruste, overleed op 10 mei van dat jaar op 93-jarige leeftijd en liet het Utrecht Universiteitsfonds een substantiële vrij besteedbare gift na.   

Cobi de Bree studeerde tandheelkunde in Utrecht, was lid van UVSV en ruim veertig jaar een trouw begunstiger van het Utrechts Universiteitsfonds. Ze was regelmatig te gast op de Universiteitsdag. Cobi de Bree was trots op haar academische titel en op het feit dat ze als vrouw haar carrière op eigen kracht had vormgegeven. Over wetenschap had ze een uitgesproken opvatting: deze moest maatschappelijk relevant zijn.