Bijzondere Nalatenschappen

Annie van Leerzem
Annie van Leerzem met haar vader

Annie van Leerzem

Klinisch onderzoek door veelbelovende jonge onderzoekers

Soms komt een nalatenschap voor de universiteit volledig onverwacht. Zo ontving de Universiteit Utrecht in 2018 de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. Mevrouw Johanna Alida van Leerzem liet haar vermogen met een omvang van 1,2 miljoen euro na. Annie van Leerzem (1933) groeide op in Rotterdam als enig kind van Jacob van Leerzem en Petronella Naaktgeboren. Na het doorlopen van het Gymnasium Erasmianum in Rotterdam, startte zij in de jaren vijftig met de studie geneeskunde in Utrecht. Haar vader was hoofdmachinist bij de Holland Amerika Lijn en daardoor veel van huis. Het eerste jaar van haar studie verbleef ze met haar moeder bij familie in het centrum van Utrecht. Niet veel later verhuisde het gezin naar de Bilderdijklaan in Bilthoven. Hoewel Annie haar hele leven ingeschreven bleef in het medisch register van huisartsen, oefende zij dit vak nooit uit. De zorg voor haar beide ouders eiste al haar aandacht op. Zij overleden vrij kort na elkaar eind jaren negentig, toen zij zelf al in de zestig was. Tot haar dood bleef zij alleen en leidde een sober en betrekkelijk eenzelvig leven.

Met haar nalatenschap levert zij alsnog een bijdrage aan de wetenschap die haar na stond. Haar nalatenschap is ondergebracht in het Familie van Leerzem Fonds, dat bijdraagt aan klinisch wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers bij de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Alumni-inschrijvingskaart_385x257
De inschrijvingskaart tandheelkunde van Cobi de Bree

Cobi de Bree

Maatschappelijk relevante wetenschap

In 2013 werd het Utrechts Universiteitsfonds verrast met een grote particuliere gift. Cobi de Bree, alumna en tandarts in ruste, overleed op 10 mei van dat jaar op 93-jarige leeftijd en liet het Utrecht Universiteitsfonds een substantiële vrij besteedbare gift na.   

Cobi de Bree studeerde tandheelkunde in Utrecht, was lid van UVSV en ruim veertig jaar een trouw begunstiger van het Utrechts Universiteitsfonds. Ze was regelmatig te gast op de Universiteitsdag. Cobi de Bree was trots op haar academische titel en op het feit dat ze als vrouw haar carrière op eigen kracht had vormgegeven. Over wetenschap had ze een uitgesproken opvatting: deze moest maatschappelijk relevant zijn.

De Agnites Vrolikprijs is in 2017 in het leven geroepen door het Utrechts Universiteitsfonds, mogelijk gemaakt door de nalatenschap van Cobi de Bree. De prijs laat zien dat de impact van UU-onderzoek belangrijk is en beloond wordt. Er is een geldbedrag van € 25.000,- aan verbonden, bestemd voor extra curriculair onderzoek. De Agnites Vrolikprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

Joop van der Maas
Joop van der Maas (1936-2020) was gedurende zijn hele wetenschappelijke loopbaan verbonden aan de Universiteit Utrecht

Joop van der Maas

Erfenis voor studenten in nood

Professor van der Maas, die op 2 juni 2020 overleed, benoemde het Utrechts Universiteitsfonds tot zijn enige erfgenaam. Met als doel om zijn nalatenschap te besteden aan studenten die buiten hun schuld in financiële of emotionele problemen zijn geraakt. Dankzij deze bijzondere erfenis van naar verwachting meer dan een miljoen euro kan het Utrechts Universiteitsfonds jarenlang heel veel Utrechtse studenten helpen.

Joop van der Maas groeide op in de boerderij van zijn ouders in het Zeeuwse Oosterland, waar hij in 1953 de watersnoodramp meemaakte. Een evacuatie naar Hilversum volgde. Verdrinkingsangst en opvang en huisvesting in een gastgezin vormden hem in belangrijke mate. Daardoor had hij in zijn werk oog voor studenten met een achterstand. Er kunnen, zo was zijn motto, nu eenmaal altijd dingen gebeuren in je leven, en je moet iedereen een tweede kans gunnen. Dit is zeker van invloed geweest op zijn inzet voor studenten ‘met een rugzakje’ en zijn besluit om het Utrechts Universiteitsfonds tot enige erfgenaam te benoemen.

Contact over nalaten

Wil je meer informatie over zelf (deels) nalaten aan het Utrechts Universiteitsfonds? Wij gaan graag persoonlijk met je in gesprek.

Contactinformatie