Word Vriend

De financiële steun van onze ruim 13.000 Vrienden en donateurs is onmisbaar. Dankzij onze Vrienden en donateurs verlenen wij subsidies en prijzen aan onderzoekers en studenten. Bovendien kunnen wij door deze vriendschappen blijven bouwen aan een bloeiende universitaire gemeenschap waar alumni onlosmakelijk deel van uitmaken.

Als Vriend ondersteunt u met een jaarlijkse bijdrage van 30 euro het Utrechts Universiteitsfonds.

Word nu Vriend

Als Vriend ontvangt u de Vriendenpas. Hiermee kunt u onder andere:

  • gratis gebruik maken van de bibliotheekcollecties en van alle algemeen toegankelijke voorzieningen in de bibliotheek;
  • gratis toegang krijgen tot de Universiteitsbibliotheek en de Botanische Tuinen;
  • gebruik maken van een collectiviteitsverzekering bij OHRA voor zowel auto- als zorgverzekering;
  • korting krijgen op een lidmaatschap van de Faculty Club.
Bekijk alle Vriendvoordelen en -kortingen

In verband met corona en thuiswerken kunnen de vriendenpassen voorlopig niet toegestuurd kunnen worden. Zodra de mogelijkheid er is, krijgen Vrienden de passen in de brievenbus. Wilt u toch een bewijs van inschrijving, i.v.m. bijvoorbeeld kortingen of voordelen? Stuur dan een e-mail naar ufonds@uu.nl.

Betaling jaarbijdrage

De minimum bijdrage voor Vrienden is 30 euro per jaar. Daarnaast kunt u een extra gift doen bij het afsluiten van uw Vriendschap. We zijn altijd blij met een extra bijdrage, omdat we dan nog meer mogelijk kunnen maken voor studenten en een bloeiend Utrechts academisch klimaat. 

Via de website uu-alumni.nl/vriend machtigt u ons om het door u gekozen bedrag één keer per jaar van uw rekening af te schrijven. Zodra u Vriend wordt, schrijven wij dit bedrag binnen twee maanden na uw aanmelding van uw rekening af. Uw Vriendschap loopt vanaf dat moment per kalenderjaar. Voor studentvrienden loopt de studentvriendschap per academisch jaar.

U kunt er niet meer voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken.