Word Vriend

De financiële steun van onze ruim 12.000 Vrienden en donateurs is onmisbaar. Dankzij onze Vrienden en donateurs verlenen wij subsidies en prijzen aan onderzoekers en studenten. Bovendien kunnen wij door deze vriendschappen blijven bouwen aan een bloeiende universitaire gemeenschap waar alumni onlosmakelijk deel van uitmaken. Als Vriend ondersteunt u met een jaarlijkse bijdrage van 30 euro het Utrechts Universiteitsfonds.

Word Vriend en help mee

Als Vriend ontvangt u de Vriendenpas. Hiermee kunt u onder andere:

Bekijk alle Vriendvoordelen en -kortingen

Betaling jaarbijdrage

De minimum bijdrage voor Vrienden is 30 euro per jaar. Daarnaast kunt u een extra gift doen bij het afsluiten van uw Vriendschap. We zijn altijd blij met een extra bijdrage, omdat we dan nog meer mogelijk kunnen maken voor studenten en een bloeiend Utrechts academisch klimaat. 

Via de website uu-alumni.nl/vriend machtigt u ons om het door u gekozen bedrag één keer per jaar van uw rekening af te schrijven. Zodra u Vriend wordt, schrijven wij dit bedrag binnen drie weken na uw aanmelding van uw rekening af. Uw Vriendschap loopt vanaf dat moment een jaar. Voor studentvrienden loopt de studentvriendschap per academisch jaar.

U kunt er niet meer voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken.