Agnites Vrolikprijs

Ralph Temmink winnaar Agnites Vrolikprijs 2023
Ralph Temmink ontvangt de Agnites Vrolikprijs 2023 uit handen van prof. dr. José van Dijck.

Winnaar 2023: Ralph Temmink 

Dr. Ralph Temmink mag zich trotse winnaar van de vierde Agnites Vrolikprijs noemen. Hij ontving de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar het herstel van ecosystemen met 3D-printers op vrijdag 9 juni uit handen van prof. dr. José van Dijck ter waarde van € 25.000.

Ecosystemen herstellen

Ralph Temmink, voorgedragen door de faculteit Geowetenschappen, onderzoekt hoe je 3D-geprinte biologisch afbreekbare structuren kunt ontwerpen en produceren die de natuur nabootsen en die gebruikt kunnen worden bij grootschalig natuurherstel. Deze aanpak is al gebruikt om kunstmatige riffen te ontwikkelen voor het herstel van mossel- en oesterbanken in de Waddenzee. “Mijn fascinatie komt voort uit het feit dat veel ecosystemen al verloren zijn. Ik wil met mijn werk bijdragen aan het kennis op doen over hoe specifieke ecosystemen werken en daarna te kijken hoe wie die kennis dan daadwerkelijk kunnen toepassen bij het herstel van die ecosystemen. Op dit moment missen nog de methodes om dit succesvol en kosteneffectief te doen”, aldus Temmink.

Juryrapport

De jury, bestaande uit prof. dr. Erik van Sebille, dr. René Kuijten MBA, prof. dr. Marca Wauben, mr. drs. Steven Martina en Juryvoorzitter prof. dr. José van Dijck benoemde verschillende redenen voor de overwinning:
Het onderzoek naar  het herstel van ecosystemen raakt een groot en actueel wereldwijd probleem.
De maatschappelijke impact van het onderzoek is zeer evident.
Het betreft hoogstaand, transdisciplinair fundamenteel onderzoek.
Ralph Temmink zoekt actief verbinding met stakeholders, zoals natuurbeschermingsorganisaties, overheids- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
Hij spant zich hard in om het belang van natuurbehoud en ecosystemen voor het voetlicht te brengen in verschillende media (o.a. in NOS journaal, National Geographic en Klokhuis).

Nalaten aan de universiteit

Dat is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van alumna mevr. Cobi de Bree. In de huidige sterk veranderende samenleving worden particuliere bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs belangrijker. Steeds vaker kiezen alumni, (oud-)medewerkers of andere betrokkenen ervoor om (een deel van) hun nalatenschap aan een universitair doel toe te kennen. Zo ontving de Universiteit Utrecht ook in 2018 een grote nalatenschap.

Agnites Vrolikprijs

De Agnites Vrolikprijs is in 2017 in het leven geroepen door het Utrechts Universiteitsfonds om te laten zien dat de impact van UU-onderzoek belangrijk is en wordt beloond. Er is een geldbedrag van € 25.000,- aan verbonden, bestemd voor extra curriculair onderzoek. De Agnites Vrolikprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Dr. Agnites Vrolik studeerde wis- en natuurkunde aan de UU en promoveerde hier ook, in 1836. Van 1854 tot 1858 was hij minister van Financiën. Hij was de eerste voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds.