UCU Scholarship Fund

Doel: verstrekken van beurzen aan studenten van UCU die deze opleiding zonder financiële steun niet zouden kunnen bekostigen
Opgericht door: University College Utrecht (UCU)

Bijdragen aan dit fonds? Dat kan bijvoorbeeld door een eenmalige gift over te maken of door periodiek te schenken. Of klik op de doneerbutton om direct te doneren via Tikkie.

Informatie over hoe te doneren
Doneer direct via Tikkie

UCU verstrekt ieder jaar ongeveer 60 beurzen aan veelbelovende studenten die een studie aan UCU anders niet zouden kunnen betalen. Financiële bijdragen variëren van 3.000 euro voor een gedeeltelijke beurs, tot 12.500 euro voor een volledige beurs. Het toe te kennen bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de financiële situatie van de kandidaat.

Wie komen in aanmerking voor de beurzen?

Studenten die zonder die steun niet in staat zouden zijn naar UCU te komen. Een interdisciplinaire opleiding als Liberal Arts and Sciences bij UCU kan namelijk alleen volledig tot bloei komen wanneer de studentenpopulatie een grote verscheidenheid aan sociale en economische achtergronden vertegenwoordigt. Vanuit het UCU wordt jaarlijks bepaald wie in aanmerking kunnen komen voor een beurs.

Adviescommissie

De adviescommissie van het UCU Scholarship Fund ziet toe op de toewijzing van de beschikbare middelen van het fonds en adviseert het bestuur van het Universiteitsfonds over de selectie van de studiebeurzen. De adviescommissie bestaat uit UCU’s Director of Education, financiële controller, stafvertegenwoordiger, een vertegenwoordiger uit UCU’s alumnipopulatie en een externe adviseur.

Meer weten over het UCU Scholarship Fund?