Vliegenthart Scriptieprijs

Hans Vliegenthart en Felix Kümmerer, winnaar van de Vliegenthart Scriptieprijs 2018

De Vliegenthart Scriptieprijs werd in 2004 ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Hans Vliegenthart als voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds. Het idee was om ieder jaar een uitzonderlijk talent te tonen aan de buitenwereld in het algemeen en de alumnigemeenschap in het bijzonder. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en wordt bij afwisselend uitgereikt in de disciplines geesteswetenschappen, life science, natural science, bèta- en gamma wetenschappen.

In 2020 werd de prijs uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van gammawetenschappen uit 2019.

In 2021 kun je meedingen naar de Vliegenthart Scriptieprijs als je in 2020 je scriptie hebt geschreven in de categorie Geesteswetenschappen. Kijk hieronder bij de criteria of je in aanmerking komt om mee te doen en stuur je scriptie in vóór 31 januari.

Criteria en proces

De criteria voor het insturen van je scriptie voor de Vliegenthart Scriptieprijs zijn als volgt:

  • Je bent in 2020 afgestudeerd met een scriptie in de Geesteswetenschappen, in het bijzonder de faculteit Geesteswetenschappen.
  • Je scriptie had een omvang van minimaal 30 ECTS.
  • Je scriptie is beoordeeld met minimaal een 8,5 of hoger.

Als bijlages dien je de volgende stukken mee te sturen, houd deze bij de hand alvorens in te dienen:

  • Een korte samenvatting en aanbiedingsbrief bij de scriptie (als 1 bestand samen te voegen)
  • Een kopie van je cijferlijst waaruit het aantal ECTS en het eindcijfer van je scriptie is op te maken
Dien je scriptie in

Mocht je nog nadere vragen hebben dan kan je hiervoor terecht bij Lothar Blom (l.a.blom@uu.nl) of bij Anouk van Berkel (a.m.vanberkel@uu.nl). LET OP: uiterlijk op 31 januari moeten wij je scriptie en alle documenten volledig hebben ontvangen.

In februari en maart worden de scripties beoordeeld door een jury bestaand uit 4 docenten / onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen en prof. dr. Hans Vliegenthart. Eind april wordt gecommuniceerd wie de prijs heeft gewonnen.

Over Hans Vliegenthart

Prof. dr. Hans Vliegenthart is van 1999 tot 2004 voorzitter geweest van het Utrechts Universiteitsfonds. Zijn voorzitterschap heeft veel betekend voor zowel de universiteit als het Universiteitsfonds. Vanaf de jaren negentig heeft de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Universiteitsfonds stevig ingezet op goede contacten met afgestudeerden. Het uitgangspunt hierbij was dat er sprake moest zijn van een gezamenlijk alumnibeleid. Sinds 1999 zijn het universiteitsbrede alumnibeleid en de taken van het Universiteitsfonds geïntegreerd in één organisatie.

Hans Vliegenthart is een eminente wetenschapper, die honderden artikelen heeft gepubliceerd, met name op het gebied van de organische chemie.

Hij is veelvuldig onderscheiden voor zijn wetenschappelijke prestaties, onder andere:

  • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1990);
  • Ere-doctoraat Universiteit van Debrecen, Hongarije (1992), Universiteit voor Wetenschap en Technologie te Lille, Frankrijk (1993) en Universiteit van Stockholm, Zweden (1997);
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1998);
  • Zilveren Medaille Universiteit Utrecht (2003).