Democratie

In veel westerse landen is het vertrouwen in de politiek laag, groeit de polarisatie en staat de democratische rechtsstaat onder druk... is dit een teken dat het tijdperk van de democratie voorbij is? Wij denken van niet. Democratie is niet één omsluitende institutie maar bestaat uit een complexe set van formele en informele afspraken. Deze afspraken kunnen mogelijk met elkaar in conflict zijn en dat heeft invloed op vele facetten van onze maatschappij. Democratie en de democratische waarden verdienen dus alle aandacht en zijn wellicht aan vernieuwing toe.

Onze experts zoeken naar institutionele vernieuwing en bekijken democratie in de breedte; niet alleen in de rechtsstaat en de overheid, maar ook bij ondernemingen, organisaties en transities. Wat is er nodig voor een leefbare en houdbare samenleving wereldwijd op basis van democratische principes en procedures?

Onze experts

Politiek, de rechtsstaat en burgerschap

Corporate democracy

Democratie in transities

Europa

 • Agenda

  • Open sessie over democratie

   tot
   Onderzoeksnetwerk Institutions for Open Societies (IOS) nodigt iedereen met een interesse in democratie en vooral early career onderzoekers uit voor dinsdag 28 mei. In deze bijeenkomst willen we voortbouwen op de huidige discussies en een open ruimte bieden om te werken aan gezamenlijke initiatieven en samenwerking tussen verschillende IOS platforms en daarbuiten.
  • Festival Europa

   tot
   Festival Europa van de Universiteit Utrecht bereidt jou met lezingen, muziek, film, comedy en poëzie voor op de Europese verkiezingen.
  • De Grote Europashow

   tot
   Futures of Democracy, een Institutions for Open Societies' Platform nodigt UU studenten en medewerkers uit om op dinsdag 4 juni Europa en de Europese politiek te verkennen. Op een humorvolle, interactieve manier stomen De Kiesmannen iedereen klaar voor de aankomende Europese Verkiezingen. Waarom is dit belangrijk én leuk? Kom het zelf meemaken!
  • Oratie Marcel Boogers: Democratie en transitie: ruimte voor botsing en verbinding

   tot
   Marcel Boogers spreekt zijn oratie uit bij de aanvaarding van zijn leerstoel Democratie en Transitie aan de Universiteit Utrecht.
  RSS