Eredoctoraten voor global thinkers Matthew Flinders en Robyn Eckersley

De Universiteit Utrecht gaat eredoctoraten uitreiken aan sociale wetenschappers Matthew Flinders (Universiteit van Sheffield) en Robyn Eckersley (Universiteit van Melbourne) als erkenning van hun frisse blik op democratie en de vergaande maatschappelijke impact van hun onderzoek. De eredoctoraten worden verleend bij de viering van de 388e Dies Natalis, ofwel de geboortedag, van de universiteit op dinsdag 26 maart 2024. 

In de huidige sfeer van groeiend publiek ongenoegen met de politiek en snel dalend vertrouwen in democratische instellingen vallen gezaghebbende denkers Matthew Flinders en Robin Eckersley op door hun frisse blik op de toekomst van de democratie, aldus Henk Kummeling, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Het doet ons veel genoegen deze eminente geleerden te verwelkomen en te eren. Hun reputatie berust op het informeren en stimuleren van de maatschappelijke discussie over deze essentiële kwestie middels baanbrekend onderzoek en uitdagende inzichten.

Matthew Flinders: Pleidooi voor een weerbare samenleving

Portretfoto van Matthew Flinders
Prof. Matthew Flinders

Matthew Flinders, hoogleraar politiek en oprichtend bestuurder van het Sir Bernard Crick Centre aan de Universiteit van Sheffield, heeft zich een krachtige voorvechter van de blijvende waarde van de democratie getoond. In zijn bekroonde boek Defending Politics: Why Democracy Matters in the Twenty-First Century belicht Flinders de verworvenheden van de democratie en ageert hij tegen degenen die beweren dat het democratische politieke bestel kapot is. De democratische politiek geeft ons veel meer dan de meeste burgers lijken te erkennen en begrijpen, schrijft hij. Zouden we misschien wat minder negatief oordelen over de politiek, als we allemaal wat minder zouden hameren op onze individuele rechten en wat meer zouden stilstaan bij onze verantwoordelijkheden tegenover de maatschappij en toekomstige generaties?

Een optimistische blik op democratische instellingen

Flinders is een van de meest vooraanstaande onderzoekers van zijn generatie op het gebied van de democratische politiek. Door te ageren tegen het publieke cynisme ten aanzien van de politiek en politici biedt hij een positieve en optimistische blik op democratische instellingen, zegt hoogleraar Annelien de Dijn, een van de erepromotoren van het eredoctoraat van Flinders. Dit is uiterst belangrijk, nu door de opkomst van leiders en partijen die zich tegen de gevestigde orde keren, de kernwaarden en ‑normen van democratische instellingen worden aangevallen of zelfs uitgehold, voegt mede-erepromotor hoogleraar Hanneke van Eijken hieraan toe.

Flinders heeft zich buiten de academische wereld ingezet voor de maatschappelijke impact van onderzoek, als schrijver van meerdere invloedrijke boeken en door zijn medewerking aan documentaires waarin het cruciale snijvlak van politiek en maatschappij wordt belicht. In zijn recent gepubliceerde Fit for the Future: Research Leadership Matters geeft hij opnieuw vorm aan het begrip van academisch leiderschap in het tijdperk van gezamenlijk onderzoek.

Robyn Eckersley: Een pionier in ecologische democratie

Portretfoto van Robyn Eckersley
Prof. Robyn Eckersley

Robyn Eckersley, Redmond Barry Distinguished Professor of Social and Political Sciences aan de Universiteit van Melbourne en Fellow van de Academy of the Social Sciences in Australia sinds 2007, is een pionier op het gebied van milieupolitiek. Haar in 1992 uitgekomen boek Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach was een van de eerste boeken waarin een ecocentrische vorm van bestuur werd bepleit en werd ingegaan op de dringende noodzaak voor een politiek bestel dat duurzame oplossingen kan bieden voor klimaatverandering. En in het visionaire The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty voert Eckersley de democratische groene staat op als de meest logische oplossing. Dit is een staat die zich sterk maakt voor milieubescherming op een manier die aansluit bij de democratie.

Ecologisch vraagstuk centraal in ons denken over democratie

De kernvraag in de geschriften van Eckersley – welke politieke en institutionele innovaties zijn nodig om de gevolgen van milieu- en klimaatverandering tegen te gaan – heeft niets aan urgentie ingeboet, aldus Liesbeth van de Grift, hoogleraar Internationale Geschiedenis in relatie tot het milieu aan de Universiteit Utrecht en een van de erepromotoren van Eckersley. De Universiteit Utrecht erkent de vooruitstrevende visie van Eckersley om het ecologische vraagstuk centraal te stellen in hoe wij denken over democratie, met de hoop nieuwe generaties te inspireren om open te staan voor innovatieve ideeën en daarmee haar pleidooi werkelijkheid te laten worden in de 21e eeuw, voegt mede-erepromotor Frank Biermann, hoogleraar Global Sustainability Governance aan het Copernicus Institute of Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht, hieraan toe.

In haar huidige onderzoek verkent Eckersley de relatie tussen rechts populisme en weerstand tegen klimaatwetenschap en ‑beleid, waarbij zij mogelijkheden voor klimaatbeleid in kaart brengt die ook bij deze kiezers politiek haalbaar zijn.

Het doet ons veel genoegen deze eminente geleerden te verwelkomen en te eren. Hun reputatie berust op het informeren en stimuleren van de maatschappelijke discussie over deze essentiële kwestie middels baanbrekend onderzoek en uitdagende inzichten.

Viering Dies Natalis

De eredoctoraten worden op 26 maart 2024 uitgereikt tijdens de 388e Dies Natalis in de Domkerk. De Universiteit Utrecht nodigt u uit voor het bijwonen van het eerbetoon aan deze eminente geleerden en hun verreikende bijdragen aan de academische wereld en de maatschappij.

Bekijk het volledige programma van onze 388e Dies Natalis