Energietransitie

Het winnen van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkolen brengt schade toe aan natuur en milieu en draagt bij aan het broeikaseffect. Bovendien raken fossiele brandstoffen langzaam uitgeput. Dit roept om een overstap naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Utrechtse onderzoekers belichten deze transitie vanuit verschillende invalshoeken.

Nieuws

Sanne Akerboom at the Makkelijk Praten podcast
7 oktober 2019
Utrechtse klimaatwetenschappers praten over hun onderzoek (en grappige wetenschapsfeitjes) in de Makkelijk Praten-podcast.
Zonnepanelen en windmolen
22 augustus 2019
Kiezen we voor de conventionele aanpak van CO2-opslag, biomassa en waterstof, of voor synthetische brandstoffen?
Klimaatakkpprd
3 juli 2019
Energie- en duurzaamheidsexperts van de Universiteit Utrecht reageren op het klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 werd gepresenteerd.
© iStockphoto.com/stockstudioX
20 juni 2019
Marcus Düwell spreek zich uit over de vraag of we morele plichten hebben ten opzichte van toekomstige generaties om iets aan klimaatverandering te doen.
Energy transition
3 juni 2019
Het Center streeft naar een goed begrip van wat een eerlijke energietransitie in een internationale context inhoudt.

Pagina's

RSS

Onze experts

Creativiteit en klimaatactie
Energietransitie in de industrie
Katalysatorbereiding en -analyse
Katalysatoren, elektrochemie en batterijen
Katalyse, duurzame chemie in actie
Katalyse voor duurzamere chemie
Mondiale duurzaamheidsmodellen en –scenario’s
Regelgeving voor klimaatactie en hernieuwbare energie
Integratie van zonne-energie

Hubs energietransitie

Samen met partners pakt de Universiteit Utrecht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Met betrekking tot energietransitie betreft dit: