Energietransitie

Het winnen van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkolen brengt schade toe aan natuur en milieu en draagt bij aan het broeikaseffect. Bovendien raken fossiele brandstoffen langzaam uitgeput. Dit roept om een overstap naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Utrechtse onderzoekers belichten deze transitie vanuit verschillende invalshoeken.

Onze experts

Thematische netwerken

Samen met partners pakt de Universiteit Utrecht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Met betrekking tot energietransitie betreft dit: