Energietransitie

Het winnen van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkolen brengt schade toe aan natuur en milieu en draagt bij aan het broeikaseffect. Bovendien raken fossiele brandstoffen langzaam uitgeput. Dit roept om een overstap naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Utrechtse onderzoekers belichten deze transitie vanuit verschillende invalshoeken.

Onze experts

Creativiteit en klimaatactie

Energiebeleid

Energietransitie in de industrie

Katalysatorbereiding en -analyse

Katalysatoren, elektrochemie en batterijen

Katalyse, duurzame chemie in actie

Katalyse voor duurzamere chemie

Mondiale duurzaamheidsmodellen en –scenario’s

Regelgeving voor klimaatactie en hernieuwbare energie

Integratie van zonne-energie

Hubs energietransitie

Samen met partners pakt de Universiteit Utrecht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Met betrekking tot energietransitie betreft dit: