Energietransitie

Het winnen van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkolen brengt schade toe aan natuur en milieu en draagt bij aan het broeikaseffect. Bovendien raken fossiele brandstoffen langzaam uitgeput. Dit roept om een overstap naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Utrechtse onderzoekers belichten deze transitie vanuit verschillende invalshoeken.

Nieuws

Een lege Tweede Kamer
15 mei 2019
Vijf duurzaamheids- en energieonderzoekers van de Universiteit Utrecht schoven aan bij de rondetafelgesprekken van de Tweede Kamer over oa. energietransitie.
11 maart 2019
Utrechtse onderzoekers publiceren vandaag in Nature Catalysis een Perspective-artikel over de stand van zaken van ‘Power to Methane’.
20 februari 2019
In zijn lezing bij de Royal Institution in Londen vertelt Bert Weckhuysen hoe katalyse-onderzoek kan bijdragen aan een schonere wereld.
Luchtfoto USP De Uithof
14 februari 2019
De UU kiest bij het ontwikkelen, bouwen en beheer van universitair vastgoed voortaan voor: gezond, energieopwekkend en circulair.
14 februari 2019
“We willen het broeikasgas CO2 gaan gebruiken als hernieuwbare grondstof.”

Pagina's

RSS

Onze experts

Creativiteit en klimaatactie
Energietransitie in de industrie
Katalysatorbereiding en -analyse
Katalysatoren, elektrochemie en batterijen
Katalyse, duurzame chemie in actie
Katalyse voor duurzamere chemie
Mondiale duurzaamheidsmodellen en –scenario’s
Regelgeving voor klimaatactie en hernieuwbare energie
Integratie van zonne-energie

Hubs energietransitie

Samen met partners pakt de Universiteit Utrecht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Met betrekking tot energietransitie betreft dit: