Fake news en filterbubbel

Feit en fictie. Zin en onzin. Om dat onderscheid te kunnen maken, tussen wat waar en wat onwaar is, laten we ons informeren. Maar wat als we ons laten leiden door onjuiste of eenzijdige informatie? Als we ons standpunt over bijvoorbeeld klimaatverandering of het al dan niet vaccineren van kinderen laten beïnvloeden door zoiets als nepnieuws?

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht gaan in dit fake news-dossier op zoek naar de waarheid achter onjuiste of eenzijdige informatie. Naar hoe we eigenlijk tot feiten komen. En welke gevolgen misinformatie en nepnieuws kan hebben voor mens en maatschappij, nu en in het verleden.

Onze experts