Droogte en grondwater

De afgelopen 30 jaar zijn de Nederlandse zomers steeds droger geworden. Het huidige onderzoek voorspelt dat die ontwikkeling zal doorzetten. Wat is het effect hiervan? En hoe kunnen we ons beter voorbereiden op droogte en waterschaarste?

  • Agenda

    Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS

Onze experts

Landschapsdynamiek (o.a. droogte en de dijken)

Rivieren en stijging van de zeespiegel

Droogte en voedselzekerheid

Mondiale (grond)watervoorraad

Wereldwijde waterschaarste en onconventionele waterbronnen (ontzilting, waterhergebruik)

Nexus water-energie-klimaat en waterkwaliteit

Waterrecht, waterveiligheid, klimaat, en de praktijk van het Nederlandse waterbeheer

Mensenrechten, water en duurzaamheid (recht op water)