Prof. dr. Marcel Lubbers

Hoogleraar
Interdisciplinaire sociale wetenschap
m.lubbers@uu.nl

Marcel Lubbers is professor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap: Relaties tussen groepen en culturen. Met een achtergrond in politieke sociologie beantwoordt Marcel vragen over cohesie in de samenleving, in het bijzonder de invloed van immigratie op nationalisme, Euroscepsis en stemgedrag in verkiezingen. Vanuit het immigrantenperspectief onderzoekt Marcel hoe immigranten hun weg vinden in de nieuwe samenleving waarheen zij gemigreerd zijn, in relatie tot de ontvangende samenleving.

Marcel Lubbers geeft leiding aan het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER).

Hij is bestuurslid van het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS).

Marcel is associate editor van European Sociological Review (ESR)

Leeropdracht
Interdisciplinaire Sociale Wetenschap: Relaties tussen groepen en culturen