Prof. dr. Rutger Claassen

Directeur
Ethiek Instituut
Hoogleraar
Filosofie
030 253 4399
r.j.g.claassen@uu.nl

Rutger Claassen (1978) is hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek aan het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en de ethische en politieke dimensies van de markteconomie.

 

Hij is momenteel projectleider van het door de European Research Council (ERC) gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025). Daarin onderzoekt hij met zijn team de vraag welke maatschappelijke verantwoordelijkheden bedrijven hebben, en hoe zij maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen. Eerder was hij projectleider van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Private Property and Political Power in Liberal-Democratic Societies (2017-2022). Daarin onderzocht hij de wisselwerking tussen private eigendomsrechten en de publieke sfeer van democratische besluitvorming.

In zijn monografie Capabilities in a Just Society. A Theory of Navigational Agency  (Cambridge University Press, 2018) verdedigt hij een versie van de zgn. ‘capability approach’ (bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum), een benadering waarin rechtvaardigheid niet primair wordt gezien als een zaak van materiele hulpbronnen, maar beoordeeld op de verruiming van persoonlijke menselijke vermogens. 

 

Rutger Claassen studeerde rechten en filosofie, en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de morele grenzen aan de markt. Hij werkte eerder als universitair docent aan de Universiteit Leiden en was visiting scholar aan de University of Michigan in Ann Arbour en de Humboldt Universität in Berlijn.

 

Hij publiceert regelmatig artikelen en houdt lezingen voor een Nederlandstalig publiek. Ook publiceerde hij twee Nederlandstalige boeken (Het eeuwig tekort, Ambo 2004 en Het huis van de vrijheid, Ambo 2011). Hij was oprichter en presentator van het Filosofisch Café Utrecht en de eerste programmaleider van het nieuwe Bachelorprogramma Philosophy, Politics, and Economics (PPE) aan de Universiteit Utrecht. Hij trad op in tv-programma’s als Buitenhof en het Filosofisch Kwintet.

 

Voor meer informatie en downloaden van artikelen kunt u terecht op zijn persoonlijke webpagina

 

Leeropdracht
Politieke Filosofie en Economische Ethiek
Oratiedatum
09-12-2019