Hoogwater en zeespiegelstijging

Hoe voorkomen we overstromingen en houden we droge voeten? Utrechtse onderzoekers buigen zich dagelijks over dit vraagstuk.

Onze experts