Hoogwater

Hoe voorkomen we overstromingen en houden we droge voeten? Utrechtse onderzoekers buigen zich dagelijks over dit vraagstuk.

1 oktober 2019
Roderik van de Wal, hoogleraar Sea level change and coastal impacts, was een van de hoofdauteurs van het IPCC-rapport over zeespiegelstijging.
Esther Stouthamer
23 augustus 2019
Fysisch geograaf bij de Universiteit Utrecht, Esther Stouthamer gaf een interview aan NRC over ontwateren en bodemdaling.
Gekleurde laarzen in ondergelopen gebied
21 mei 2019
Verschillende types woonwijken worden met extra geld gewapend tegen de gevolgen van hetere zomers en heftigere buien, de Universiteit Utrecht monitort dit.
26 maart 2019
De leerstoel concentreert zich op het begrijpen van de onzekerheden van toekomstige zeespiegelstijging.
22 maart 2019
Stef Koop ontwikkelde 3 instrumenten waarmee steden inzicht krijgen in hun watermanagementprestaties en bestuurlijk vermogen.
Illustratie van Kim Cohen
12 februari 2019
Kim Cohen van de Universiteit Utrecht tekende op verzoek van Vrij Nederland een kaart van Nederland zoals het er anno 2300 mogelijk uit komt te zien.
6 december 2018
Oa Maarten Kleinhans, Appy Sluijs en Marleen van Rijswick van de Universiteit Utrecht betogen dat Nederland zich rigoureus moet aanpassen op zeespiegelstijging.
Drip Irrigation
13 november 2018
Waterreservoirs leiden tot meer waterverbruik en dus tot watertekort, concluderen droogte-onderzoekers, onder andere van de Universiteit Utrecht.
21 juni 2018
Utrechtse biologen ontrafelden het systeem waarmee planten herstellen van een overstroming. Als het water weg is, ervaren planten nog steeds ernstige stress.
De IJsselbrug bij Zwolle tijdens hoogwater
6 juni 2018
Het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht schreef een juridische-bestuurlijke evaluatie van Ruimte voor de Rivier.
Liping Dai
30 januari 2018
Het Future Deltas seed-money project van Dr. Liping Dai leidt tot twee publicaties over waterbeheer in de Chinese stad Wuhan en in drie Nederlandse steden.
Biodiversiteit in de uiterwaarden
8 november 2017
Onderzoek van oa. de Universiteit Utrecht laat zien dat een lager overstromingsrisico succesvol gecombineerd is met beginnend herstel van biodiversiteit.
Overstroming Nepal
30 augustus 2017
Enorm zware regenval kostte in Azië al 1500 doden. Overstromingenexpert Niko Wanders legt uit wat de oorzaak is van dit extreme weer.
Japanse Duizendknoop Beuningse Uiterwaarden
31 juli 2017
Rivieren zijn snelwegen voor de verspreiding van invasieve exotische planten
1 juni 2017
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares brachten met een nieuw 3D-model in kaart waar de bodem van de Mekongdelta daalt door grondwateronttrekking.
16 november 2016
Onderzoekers van oa de Universiteit Utrecht ontwikkelden een nieuwe methode om bodemdaling door samendrukking in veengronden te kwantificeren en voorspellen.
Prof. dr. Marc Bierkens
9 maart 2015
Klimaatverandering gaat in de toekomst voor meer rivieroverstromingen en dus meer economische schade zorgen, blijkt uit nieuw onderzoek.
RSS