Dr. Hans Vollaard

Dr. Hans Vollaard

Universitair hoofddocent
Public Governance and Management
030 253 8618
j.p.vollaard@uu.nl

Hans Vollaard is universitair hoofddocent politicologie. Zijn onderzoek is gericht op de vertegenwoordigende democratie in gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast focust hij op de Europeanisering en internationalisering van het decentraal bestuur. Eerder verrichte hij onder meer onderzoek naar de regulering van grensoverschrijdende zorg in de Europese Unie, Europese desintegratie, Euroscepsis in Nederland en christelijke partijen.

Zijn onderwijs in het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap betreft onder meer de vakken Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels (CAPI), Burgerschap en de Leerkring Democratie, Verantwoording en Governance.


Verschijnt in februari 2023: het eerste uitgebreide onderzoek ooit naar de kwaliteit van waterschapsdemocratie. Samen met Harmen Binmema (USBO) samengesteld. Met mooie bijdragen van onder meer Herman Havekes, Karlijn Landman, Bas Denters, Erik Mostert, Madelinde Winnubst, Dik Roth en Diederik Smit.
Links