Klimaat

De huidige klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen voor mens en milieu. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bestuderen het  klimaat, het broeikaseffect, de klimaatverandering en de rol van de mens. En dragen op deze manier bij aan een duurzame toekomst.

Nieuws

4 september 2019
In een publicatie in Science Advances laten de onderzoekers zien dat er een groot regionaal verschil bestaat tussen smelt in Noord- en Zuid-Groenland.
28 augustus 2019
Verkeerde aannames, gekoppeld aan politieke beslissingen, maken gerelateerde problemen als verzilting en zeespiegelstijging nóg urgenter voor deltabewoners
8 augustus 2019
Hydrologen van de Universiteit Utrecht leverden met hun berekeningen de basis voor de Waterrisico-atlas 2019.
16 juli 2019
Dr. ir. Jaap Nienhuis krijgt een NWO Veni subsidie voor zijn voorstel een model te creëeren dat veranderingen voor delta's wereldwijd kan voorspellen.
Klimaatakkpprd
3 juli 2019
Energie- en duurzaamheidsexperts van de Universiteit Utrecht reageren op het klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 werd gepresenteerd.

Pagina's

RSS

Onze experts

Klimaatverandering in het verleden
Klimaat en droogte
Mondiale klimaatscenario’s
Mondiale klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie en waterbeheer
Governance van klimaatverandering
Klimaatbeleid en recht
Ethiek van klimaatverandering