Klimaatverandering

De huidige klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen voor mens en milieu. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bestuderen het klimaat, het broeikaseffect, de klimaatverandering en de rol van de mens. En dragen op deze manier bij aan een duurzame toekomst.

Onze experts