Klimaatverandering

De huidige klimaatverandering heeft wereldwijd grote gevolgen voor mens en milieu. Hoe kunnen we omgaan met dit complexe vraagstuk, de grootste uitdaging voor de mensheid? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bestuderen het  klimaat, het broeikaseffect, de klimaatverandering en de rol van de mens. En dragen op deze manier bij aan een duurzame toekomst.

Onze experts

Klimaatverandering in het verleden

Klimaat en droogte

Mondiale klimaatscenario’s

Mondiale klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie en waterbeheer

Governance van klimaatverandering

Klimaatbeleid en recht

Ethiek van klimaatverandering