Taalontwikkeling

Een goede taalontwikkeling is bepalend voor het welzijn en het geluk van jonge kinderen, ook later in hun leven. Je gebruikt taal om duidelijk te maken wat je wilt, om te communiceren met je ouders of leeftijdsgenoten en om elkaar te begrijpen. Waardoor ontstaan er verschillen tussen de taalontwikkeling van individuele kinderen?

Hersenontwikkeling, Neurobiologie & Interactie tussen genetische- en omgevingsfactoren

Meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen

Meertaligheid, Jongerentalen, Taal en identiteit, NT2 en Vermenging van talen

Ontwikkeling van intonatie (in een vreemde taal) & Spraak in ouder-kind interactie

Taal en brein & Dyslexie

Vergelijking met de spraakontwikkeling van dieren