Bodembeweging en conflictoplossing

Een onafhankelijke interdisciplinaire groep wetenschappers van de Universiteit Utrecht bestudeert de problemen rondom bewegingen in de bodem, zoals de aardbevingen in Groningen en de bodemdaling in veenweidegebieden.

De groep bekijkt bodembeweging vanuit het perspectief van conflictpreventie, conflicthantering en menselijk leed of schade. Het gaat om wetenschappers uit onder meer de geografie, rechtsgeleerdheid, psychologie, ethiek en bestuur.

Dutch coast

Nieuws

5 september 2019
De aardbevingen in Groningen vormen op dit moment een van de belangrijkste maatschappelijke problemen in Nederland, zo geeft Rianka Rijnhout aan in haar blog.
5 september 2019
De aardbevingen in Groningen vormen op dit moment een van de belangrijkste maatschappelijke problemen in Nederland, zo geeft Rianka Rijnhout aan in haar blog.
Esther Stouthamer
23 augustus 2019
Fysisch geograaf bij de Universiteit Utrecht, Esther Stouthamer gaf een interview aan NRC over ontwateren en bodemdaling.
Verzakte huizen
12 juni 2019
Een breed nationaal consortium o.l.v. de Universiteit Utrecht krijgt 5 miljoen euro om de bodemdaling in Nederland te onderzoeken.
Gekleurde laarzen in ondergelopen gebied
21 mei 2019
Verschillende types woonwijken worden met extra geld gewapend tegen de gevolgen van hetere zomers en heftigere buien, de Universiteit Utrecht monitort dit.
13 december 2018
Innovatieve oplossingen voor klimaatverandering zijn er genoeg, maar we weten niet hoe we ze moeten toepassen.
18 mei 2018
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares namen de bodemdaling en de daardoor ontstane schade in Kanis, Kamerik and Kockengen onder de loep.
Palm Oil Plant
5 april 2018
Door ontginnen van tropisch veen komt veel meer lachgas vrij dan gedacht, blijkt uit een wereldwijde studie waaraan landschapsecoloog Jos Verhoeven bijdroeg.
Mr. dr. Berthy van den Broek
19 maart 2018
De ministerraad besloot Berthy van den Broek, universitair docent Staats- en Bestuursrecht, te benoemen als lid van de commisie die schadeclaims afwikkelt.
Molen in polderlandschap bij Kockengen
24 november 2017
Kay Koster has mapped out peat soil in the Netherlands and concluded that peat soil in rural areas and small towns will subside faster than in major cities.
7 maart 2017
De aardbevingen in Groningen vormen op dit moment een van de belangrijkste maatschappelijke problemen in Nederland, zo geeft Rianka Rijnhout aan in haar blog.
16 november 2016
Onderzoekers van oa de Universiteit Utrecht ontwikkelden een nieuwe methode om bodemdaling door samendrukking in veengronden te kwantificeren en voorspellen.
RSS