Bodembeweging en conflictoplossing

Een onafhankelijke interdisciplinaire groep wetenschappers van de Universiteit Utrecht bestudeert de problemen rondom bewegingen in de bodem, zoals de aardbevingen in Groningen en de bodemdaling in veenweidegebieden.

De groep bekijkt bodembeweging vanuit het perspectief van conflictpreventie, conflicthantering en menselijk leed of schade. Het gaat om wetenschappers uit onder meer de geografie, rechtsgeleerdheid, psychologie, ethiek en bestuur.

Onze experts