Afghanistan en de Taliban

Hoe ziet de toekomst van Afghanistan eruit? Op de Universiteit Utrecht wordt er vanuit uiteenlopende invalshoeken onderzoek gedaan naar Afghanistan, conflict situaties, terrorisme, gedwongen migratie en mensenrechten. In dit dossier vindt u een overzicht van deze onderzoekers.

Onze experts