Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw. Via iStock/fotografixx
Beeld: iStock/fotografixx

De moderne landbouw is in staat om grote hoeveelheden voedsel voor lage prijzen te verbouwen, maar vaak ten koste van milieu en natuur. Kringlooplandbouw probeert het gebruik van externe hulpbronnen zoveel mogelijk te beperken door natuurlijke processen in te zetten, grondstoffen zo veel mogelijk zelf te produceren en reststromen te hergebruiken. Kringlopen worden zoveel mogelijk gesloten zodat de negatieve externe effecten van de landbouw worden geminimaliseerd. De principes van kringlooplandbouw lenen zich ook voor het vergroten van de voedselzekerheid in de kleinschalige landbouw van ontwikkelingslanden.

De kringlooplandbouw staat nog voor grote maatschappelijke uitdagingen. Huidige wet- en regelgeving zit hergebruik van reststromen in de weg, landbouwbedrijven zijn nu vaak sterk gespecialiseerd terwijl kringlooplandbouw diversiteit van dieren en gewassen nodig heeft, en het is onduidelijk of kringlooplandbouw zich wel kan ontwikkelen in de huidige institutionele omgeving. Door al deze aspecten in samenhang te bestuderen, dragen Utrechtse onderzoekers bij aan een transitie naar kringlooplandbouw.

Nieuws

30 september 2019
Het huidige Nederlandse landbouw moet drastisch veranderen. 4 andere wetenschappers en Jerry van Dijk (Copernicus instituut)
Klimaatakkpprd
3 juli 2019
Energie- en duurzaamheidsexperts van de Universiteit Utrecht reageren op het klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 werd gepresenteerd.
Saskia van Wees
17 mei 2019
Interview met bioloog Saskia van Wees in The Economist.
Een lege Tweede Kamer
15 mei 2019
Vijf duurzaamheids- en energieonderzoekers van de Universiteit Utrecht schoven aan bij de rondetafelgesprekken van de Tweede Kamer over oa. energietransitie.
13 december 2018
Innovatieve oplossingen voor klimaatverandering zijn er genoeg, maar we weten niet hoe we ze moeten toepassen.

Pagina's

RSS

Maak kennis met onze experts