Kringlooplandbouw

Circular agriculture. Via iStock/fotografixx
Beeld: iStock/fotografixx

De moderne landbouw is in staat om grote hoeveelheden voedsel voor lage prijzen te verbouwen, maar vaak ten koste van milieu en natuur. Kringlooplandbouw probeert het gebruik van externe hulpbronnen zoveel mogelijk te beperken door natuurlijke processen in te zetten, grondstoffen zo veel mogelijk zelf te produceren en reststromen te hergebruiken. 

De principes van kringlooplandbouw lenen zich ook voor het vergroten van de voedselzekerheid in de kleinschalige landbouw van ontwikkelingslanden.

De kringlooplandbouw staat nog voor grote maatschappelijke uitdagingen:

  • huidige wet- en regelgeving zit hergebruik van reststromen in de weg;
  • landbouwbedrijven zijn nu vaak sterk gespecialiseerd terwijl kringlooplandbouw diversiteit van dieren en gewassen nodig heeft;
  • en het is onduidelijk of kringlooplandbouw zich wel kan ontwikkelen in de huidige institutionele omgeving.

Door al deze aspecten in samenhang te bestuderen, dragen Utrechtse onderzoekers bij aan een transitie naar kringlooplandbouw.

Onze experts